10. ročník festivalu Muziáda 2023

Muziáda slaví první kulatiny

Festival se koná pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstkyně primátora statutárního města Ostrava Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Akce je rovněž součástí projektu „ZUŠ OPEN 2023“.

Jarek Nohavica a děti 13.5.2023

Milou tradicí závěru školního roku se stal společný koncert žáků ZUŠ a Janáčkovy filharmonie. Je neuvěřitelné, že po boku filharmoniků usedají děti už desátý rok. Někdejší myšlenka poněkud rozšířit koncerty z cyklu Jenuesses musicales, kde se ostravskému publiku představovali mladí sólisté, se ujala a na pódiu Domu kultury města Ostravy se každoročně sešlo několik desítek hráčů z řad základních uměleckých škol moravskoslezského, olomouckého a zlínského kraje. 10. ročník Muziády byl ovšem větší a o poznání slavnostnější. Uskutečnil se v sobotu 13. května v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic. Headlinerem večera nebyl nikdo jiný než Jaromír Nohavica.

Celá akce „Jarek Nohavica a děti“ vznikla na popud paní ředitelky Pavly Kovalové a účinkující představili pestrý program, který zahrnoval průřez Nohavicovy tvorby od notoricky známých písní „Těšínská“, „Petěrburg“ nebo „Sportu zdar, fotbalu zvláště“, přes novější „Peklo a ráj“ či „Himaláje“. Nechyběly ani dvě Mozartovy árie, které Nohavica skvěle přetextoval do češtiny a sám je také svébytně interpretoval.

Dvoutisícihlavé publikum si notovalo potichu i nahlas a skandovalo – pokud se ovšem nejednalo o maminky malých hráčů na pódiu – ty se vyznačovaly kapesníčky v ruce a okousanými nehty. Není divu, byly to nervy. Většina mladých hráčů a sboristů vystoupila na akci takovýchto rozměrů úplně poprvé – poprvé v orchestru, poprvé v Gongu, poprvé s Nohavicou! Obrovský, emocemi nabitý zážitek pro všechny, umocněný profesionální světelnou show, skvělými zvukaři, a především skvělými hudebníky.

Celý kolos 200 vystupujících do cíle bezpečně dovedl dirigent Stanislav Vavřínek. Empatický, podporující, trpělivý nejen po čas koncertu, ale zejména po celou dobu páteční zkoušky, která trvala bezmála 9hodin a naši malí hráči si mohli vyzkoušet muzikantský život v plné šíři – tedy že 2 hodinám s motýlkem na jevišti předchází hodiny ve zkušebnách, nekonečná opakování, ale především disciplína a pokora.

Stálo to ovšem za to. V momentě, kdy nastoupily spojené sbory ZUŠ Svinov a Zábřeh, společně s Ostravským dětským sborem a zazpívaly „Vlaštovko leť“ a „Kometu“ malou slzu dojetí nechali spadnout mnozí z nás.

Závěr samozřejmě patřil největším šlágrům jako je „Ostrava černá“ a „Dokud se zpívá“, poté již defilovali všichni mladí hráči, kteří tradičně vystupují v bílých košilích s motýlkem. To je opravdu krásný okamžik a zadostiučinění jak pro rodiče, tak pro jejich vyučující, kteří je mnoho týdnů a měsíců připravovali, mnohdy nad rámec předepsaných hodin. Aby toho dojetí a děkovných řečí nebylo příliš, v závěru zazněl skvělý přídavek J. Nohavici a skvělého akordeonisty R. Kuśmierského, který v programu vystoupil také jako sólista. Standing ovation, tančící děti s nástroji na jevišti a závěrečné „a dem dom!“ Tak jsme šli. V povznesené náladě, sešeřelým a osvětleným DOVem.

Děkujeme všem vyučujícím a sbormistrům za obětavou přípravu, všem dětem za skvělé výkony, filharmonikům za laskavé provázení mladých muzikantů, organizačnímu týmu v čele s Pavlou Kovalovou a Boženou Oslizlokovou a samozřejmě Jarkovi Nohavicovi – díky, že jsme mohli být u toho a s vámi! Byla to letos Muziáda se třemi vykřičníky!!!

Labyrintem galerie výtvarného umění v ostravě 8.6.2023

Sdružení MÚZA realizovalo ve školním roce 2022/2023 výtvarný projekt ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO), zaměřený na poznávání výtvarného umění ze sbírek GVUO a na jeho zpřístupnění žákům uměleckých škol. V rámci projektu mladí výtvarníci navštěvovali výstavy v GVU, seznamovali se s výtvarnými díly z depozitáře galerie, účastnili se galerijních animací a následně motivováni shlédnutými díly sami vytvářeli práce s podobnou tématikou. Projekt byl určen přímo žákům a studentům ZUŠ a jeho cílem bylo bližší seznámení s moderními výtvarnými díly z depozitáře GVUO a jejich významem pro společnost jak v době jejich vzniku, tak i dnes. Do realizace projektu se zapojily výtvarné obory 20 škol a výstavy se účastnilo 18 základních uměleckých škol našeho kraje. Na každé zúčastněné škole se do tvorby zapojilo několik desítek (někde i přes sto) studentů. Počet zapojených žáků tak činil odhadem přes 1600 mladých výtvarníků. Výsledkem společného projektu byla výstava nejzajímavějších prací motivovaných obrazy, které v rámci návštěv GVU žáci shlédli. Počet vystavených plošných prací byl zhruba 150. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla 8.6.2023 a veřejnosti byla výstava přístupná do konce měsíce června. Výstava se setkala s příznivým ohlasem i mezi rodiči žáků, kteří do Galerie výtvarného umění v Ostravě přišli třeba úplně poprvé. Většina pedagogů výtvarných oborů se i v budoucnu chystá účastnit galerijních animací, které lektorky velmi kvalitně připravují k aktuálním výstavám.

Koncept výstavy a celou její realizaci připravil a zajistil Mgr. Zdeněk Babinec.

Koncert pedagogů ZUŠ MSK 8. 6. 2023

V rámci festivalu MÚZIÁDA proběhl 8. června 2023 Koncert pedagogů základních uměleckých škol v prostoru koncertního sálu ZUŠ Moravská Ostrava. V pozdním odpoledni se zde setkalo 21 účinkujících ze 14 škol, aby se v příjemné a inspirující přátelské atmosféře věnovalo hudebnímu umění. Zazněla díla A. Dvořáka, F. Schuberta, J. Brahmse, V. Nováka, ale i méně známých autorů, jejichž tvorba je specificky určena hudebním nástrojům jako je akordeon (F. Angleis), nebo kytara (A. C. Jobim). Rovněž jsme byli svědky interpretace díla provedeného samotným autorem.

Provázané přátelské vztahy a spolupráce pedagogů z různých uměleckých škol našeho kraje, se ukázaly jako významný motivující a stmelující impuls, vedoucí k možnosti vzniku komorních uskupení s dechovými či smyčcovými nástroji, ale také klavírním duetům, jež následně daly vyniknout křehké kráse klavírní komorní hry.

Koncert organizačně zajistil PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Koncert vítězů soutěží 13. 6. 2023

V úterý 13. června se v krásném Sněmovním sále Minoritského kláštera v Opavě uskutečnil Koncert vítězů. V programu zaznělo mnoho pestrých skladeb v různých obsazeních a posluchači mohli slyšet sólisty i komorní hry. V letošním roce Ministerstvo školství vyhlásilo soutěže ve všech podobách hry na akordeon – sólové, komorní a orchestrální, dále komorní hře na dechové a smyčcové nástroje, elektronických klávesových nástrojů a skladbě. Úvod celého koncertu patřil nejmenším flétnistům z Krnova a v závěru excelovalo akordeonové AAA trio z Frýdku Místku, které bravurně předneslo hned několik zajímavě aranžovaných skladeb. Koncert se nesl v přátelské atmosféře a jako i v předešlých letech se konal v rámci Festivalu ZUŠ Moravskoslezského kraje Muziáda 2023, ve spolupráci s Festivalem Beethovenův Hradec. Děkujeme všem vystupujícím, jejich učitelům, ZUŠ Opava za přípravu krásných Pamětních listů a také Sdružení Múza, která věnovala malé dárky všem účinkujícím.

Koncert organizačně zajistila Mgr. Marta Scholzová.

Vyhodnocení

Plakát události

Nadcházející události

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒