zavřít

Přihlášení

Koncert mladých sólistů s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Závěrečný festivalový koncert 10. ročníku „Muziády“ proběhl ve čtvrtek 2. listopadu 2023 a představili se na něm jako sólisté talentovaní žáci ZUŠ z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Z mnoha uchazečů o možnost zahrát si na podzim s JFO prošlo konkurzem celkem 5 sólistů.

Šestnáctiletý klarinetista MATTHEW STEPHEN HOCKADAY interpretoval naprosto skvěle koncert Es-dur F. V. Kramáře. Tento vynikající mladý hudebník vyrostl a svůj talent rozvíjel na ZUŠ Žerotín v Olomouci. Výčet jeho úspěchů je už dnes úctyhodný. Za všechny jeho ocenění jmenujme vítězství v celorepublikové soutěži pro nadané děti „Zlatý oříšek 2021“. V současnosti studuje na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Praha a jde si za svým cílem stát se profesionálním hudebníkem.

V programu se dále představili hráči na zobcovou flétnu. Nejdříve zahrála s orchestrem studentka gymnázia v MATILDA ŽÍDKOVÁ , která je žákyní ZUŠ Leoše Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí a hned po ní jsme měli možnost slyšet teprve dvanáctiletého nadaného chlapce ze ZUŠ ve Zlíně VOJTĚCHA PÁLKU, který patří ve své věkové kategorii ke špičce flétnistů v České republice.

ŠTĚPÁN NOVOTNÝ, který se věnuje hře na klavír od raného dětství na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově, si vybral a s velkou chutí zahrál spolu s orchestrem Jazzovou suitu pro klavír Alexandra Tsfasmana. Z jeho suverénní interpretace bylo znát, že tento druh hudby je mu opravdu vlastní.

Nejmladší sólistkou večera se stala teprve jedenáctiletá MAGDALÉNA KOVÁŘOVÁ, jejíž provedení 3. věty klavírního koncertu A-dur K. Ditterse bylo přijato posluchači v sále filharmonie s obrovským obdivem. Na klavír začala hrát na ZUŠ V Hlučíně a bez tohoto nástroje si dnes svou budoucnost vůbec nedokáže představit.

Byli jsme svědky nádherného a skutečně výjimečného koncertu se skvělými výkony všech sólistů, za vynikajícího hudebního doprovodu JFO pod taktovkou dirigenta STANISLAVA VAVŘÍNKA, který již mnoho let neodmyslitelně k festivalu MÚZIÁDA patří. Dirigenta, který velmi profesionálně a zároveň citlivě pracuje s mladými hudebníky, z nichž mnozí stojí na prahu své budoucí profesionální kariéry.

I tak by se dal charakterizovat hudební večer, který byl oslavou skvělé práce žáků a pedagogů na našich „zuškách“ a který všechny nadšené posluchače v sále v závěru koncertu doslova zdvihl ze sedadel.

Dlouhý a srdečný potlesk si aktéři koncertu opravdu zasloužili, protože bezezbytku naplnili svými výkony dobré jméno českého hudebního školství v naší zemi.

Festival MÚZIÁDA děkuje za finanční podporu Moravskoslezskému kraji a Statutárnímu městu Ostrava.

Avatar photo

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒