zavřít

Přihlášení

Vyhodnocení 11. ročníku soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka

Ve dnech 11. a 12. 11. 2023 se na Základní umělecké škole v Ostravě – Zábřehu konal již 11. ročník hudební části soutěžní přehlídky „Múzy Ilji Hurníka“. Soutěž se opět konala ve víkendových dnech, aby žáci nezameškali školní výuku a rodiče je mohli přijet podpořit.

Do soutěže se přihlásilo celkem 95 žáků hudebního oboru z patnácti ZUŠ Moravskoslezského kraje. Výkony hodnotila porota ve složení Edvard Schiffauer, Milan Bátor a Michal Bárta. Žáci soutěžili ve hře na klavír, zobcovou flétnu, kytaru, dechové nástroje, housle, violoncello a ve zpěvu.

Bylo předáno 44 zlatých, 41 stříbrných a 10 bronzových cen. Dále porota udělila pět zvláštních ocenění soutěžícím a také šest zvláštních cen pedagogům za vynikající pedagogické vedení žáků.

Druhou částí přehlídky byla soutěž ve výtvarném oboru, která měla uzávěrku na začátku listopadu. Soutěž je určena žákům výtvarných oborů základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Výtvarné práce jsou inspirovány uměním 20. a 21. století, netradičními a moderními technikami. Jde především o reflexi soudobého umění. Do soutěže bylo zasláno přes 260 prací ze 16 škol. Porotci vybrané výtvarné práce ocenili zlatými a stříbrnými pásmy. Práce hodnotila odborná porota ve složení Zdeněk Babinec, Alena Zupková a Dagmar Jahodová a rozdělila celkem 46 zlatých a 53 stříbrných ocenění.

Novinkou tohoto ročníku byla soutěžní přehlídka pro mladé skladatele, která byla vyhlášena nejen pro žáky Moravskoslezského kraje ale i kraje Zlínského a Olomouckého. Prvního ročníku se zúčastnilo 24 žáků, kteří zaslali 47 soutěžních skladbiček. Odborná porota ve složení Petr Hanousek, Markéta Dvořáková a
Edvard Schiffauer ocenila díla mladých skladatelů zlatým, stříbrným a bronzovým pásmem.

Celá soutěž se konala pod hlavičkou sdružení základních uměleckých škol MSK MÚZA za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Recenze od Petra Hanouska

Milí mladí autoři,
chtěl bych vám poděkovat za účast v prvním ročníku skladatelské soutěže nesoucí jméno ostravského rodáka Ilji Hurníka. A hned v úvodu musím zdůraznit, že i on by měl z vašich prací určitě stejnou radost jako my z poroty, do níž jsem byl vybrán spolu s Markétou Dvořákovou a Edvardem Schiffauerem. Však jsme se také v mnoha případech v hodnocení vašich krásných hudebních nápadů vzácně shodovali. V tuto chvíli čekáme, jaká jména ukrývají číselné kódy u jednotlivých skladeb a moc se těšíme, až nám budou prozrazena spolu se jmény vašich učitelů. I oni zaslouží velké poděkování za vaši přípravu. A v neposlední řadě zasluhují pochvalu a obdiv samotní pořadatelé ze sdružení Múza. Mám skutečně velkou radost z toho, jak soutěž Múzy Ilji Hurníka během desetiletí zkošatěla a vyzrála.

Váš Petr Hanousek
Avatar photo

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒