zavřít

Přihlášení

Vivat Musica a Koncert vítězů 2018

Dne 12. června 2018 se v rámci Mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec a Festivalu ZUŠ Moravskoslezského kraje Muziáda 2018, pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et. Lukáše Curyla, Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstka primátora města Ostravy Dr. Ing. Zbyňka Pražáka, uskutečnila hudební přehlídka talentů Moravskoslezského kraje s novým názvem „Vivat musica!“ pořádaná k výročí skladatelů Antonia Vivaldiho, Leoše Janáčka a George Gershwina. Nevšední hudební program zakončený skvělou interpretací 3. věty Concerta grossa d moll Antonia Vivaldiho v podání smyčcového orchestru ze ZUŠ Leoše Janáčka, Havířova – Podlesí ohromil nejen žáky místní Církevní základní školy, ale i hosty ze vzdálenějších koutů Moravskoslezského kraje.

V odpoledním Koncertě vítězů mohli posluchači vyslechnout mimořádné výkony laureátů krajských soutěží Základních uměleckých škol v podání převážně zpěváků a hráčů na dechové nástroje. Největší ovace však sklidilo pět hradeckých flétnistů ze třídy Magdalény Hrudové, kteří v letošním roce mimo jiné zazářili v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ konané v Praze, kde si za svou muzikalitu a radost ze hry odnesli, společně s učitelkou Magdalénou Hrudovou a korepetitorem Milanem Bátorem, ta nejvyšší ocenění. Zaplněný sál Velké dvorany zámku v Hradci nad Moravicí svědčil o stále vzrůstajícím zájmu posluchačů i vystupujících.

Velké díky si zaslouží Národní památkový ústav a správa státního zámku Hradec nad Moravicí za zapůjčení sálu Velké dvorany Červeného zámku, generální ředitel Brano a. s. Ing. Pavel Juříček Ph.D., který věnoval všem vystupujícím žákům hodnotné dárky a Město Hradec nad Moravicí za podporu.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Ostrava, Nadačnímu fondu Residomo a Fa Muziker.com za finanční spoluúčast na tomto projektu.

Text: Marta Scholzová, foto: Jiří Hajduk

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒