zavřít

Přihlášení

Múzy Ilji Hurníka 2017

“Múza” sdružení ZUŠ MSK vyhlašuje 5. ročník soutěže

Múzy Ilji Hurníka

Soutěž je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskuteční se ve středu 18. října 2017 v ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A. Do programu hudební části se mohou přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Sólové instrumentalisty a zpěváky může na klavír či jiný nástroj doprovázet učitel. Maximální délka vystoupení jsou 4 minuty. V případě překročení limitu počtu účastníků je rozhodující pořadí přicházejících přihlášek. Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

Výtvarná část bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Oceněné výtvarné práce (v maximální velikosti 70×50 cm) budou vystaveny v prostorách školy.

Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE. Cestovné účinkujícím žákům nebude hrazeno.

Přihlášky zasílejte elektronicky prostřednictvím přiloženého online formuláře do pátku 29. září 2017. Výtvarné práce opatřené na zadní straně příslušným popisem (ke stažení níže) posílejte poštou ke stejnému datu na adresu ZUŠ Ostrava-Zábřeh, Sologubova 3039/9A, PSČ 700 30.

Přihlášky

Další dokumenty

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒