zavřít

Přihlášení

9. ročník festivalu Muziáda 2022

Den dětí s „Múzami“, 28. 5. 2022 – Nová Karolina, přehlídka hudby a tance

V sobotu 28.května se stalo nákupní centrum Nová Karolina na několik dopoledních hodin pestrobarevným setkáním mladých umělců se ženami ve sportovních dresech. A o co, že to tedy vlastně šlo?

Ve sportovním se areálem míhaly zástupy žen všech věkových kategoriích, které se účastnily pravidelného závodu „Český běh žen“. A především v blýskavých tanečních úborech se po hladké mramorové dlažbě proháněly mladé tanečnice a tanečníci, kteří byli součástí rovněž periodické akce „Dne dětí s Múzami“.

Den dětí s Múzami pořádala ostravská „MÚZA“ a organizačně a technicky jej zaštiťovala naše ZUŠ – Eduarda Marhuly. O hladký chod uměleckého setkání se starali pánové učitelé Igor Vašut a Michal Beseda, kteří si s celou akcí poradili na jedničku.

Letošní setkání s Múzami bylo specifické tím, že se jednalo spíše o setkání mladých tanečníků, mladých muzikantů se letos přihlásilo mnohem méně.

Právě hudební část akce zahájili mladí muzikanti, konkrétně pěvecký sbor ze ZUŠ – Dobroslava Lidmily za doprovodu paní učitelky Marie Malinové. Zpěváci a zpěvačky z Ostravy Svinova zazpívali několik písniček z filmových pohádek a byli odměněni potleskem zaplněného schodiště nad infocentrem obchodního centra Nová Karolina, kde se celé setkání s Múzami odehrávalo.

Sborový zpěv vystřídalo bubenické show perkusistů ze ZUŠ – Leoše Janáčka z Havířova. Pod vedením pana učitele Miroslava Bazgera předvedli publiku rytmickou skladbu, kterou okořenili nenásilnou choreografií. Škoda byla, že se vystoupení nemohl zúčastnit i člen souboru, mladý Beatboxer, který ústy a údery končetin vydává do mikrofonu zvuky podobné rytmickým i melodickým nástrojům.

Po mladých bubenicích na pódium doslova vtrhli a na dobrou hodinu ho obládli mladí tanečníci a tanečnice. Jednalo se o taneční sestavy žáků z naší ZUŠ, které vedou paní učitelky Eva Oravcová a Pavla Mikesková, a žáků ze ZUŠ – Leoše Janáčka z Havířova, které vedou choreografky Ilona Malcharová a Tereza Tomášková.

Všechna taneční vystoupení jak klasického baletu, tak moderních tanečních choreografií byla na velmi solidní pohybové výši, a to jak sólová, tak sborová čísla. Nejvíce zřejmě publikum zaujalo vystoupení sester – dvojčat Hejdukových z naší ZUŠ, které předvedly velmi emotivní a dynamickou choregrafii nazvanou „All my demons“.

Po posledním vystoupení se všichni účinkující, jejich rodiče, kamarádi i náhodní diváci a posluchači vydali každý svým směrem, nejspíše někam do přírody užít si ještě krásný letní den třeba procházkou v parku spojenou s návštěvou cukrárny a neodmyslitelnou zmrzlinou. Za krásné výkony si mladí umělci zasloužili určitě jeden nebo dva kopečky navíc…

Soutěžní výtvarná přehlídka výtvarných oborů ZUŠ MSK – EVROPA 2050: Evropa, ve
které chci žít, Kopřivnice 3.6.2022

Do letošní přehlídky se zapojilo celkem 15 ZUŠ. Celkem bylo vystaveno přes 95 plošných prací a několik desítek prací prostorových (kašírované objekty a keramika). Práce pro výstavu vybrala a ocenila odborná porota složená ze zkušených výtvarníků a zástupce KÚ. Byly vybrány tři práce, které získaly tzv. Cenu poroty. Plošné práce byly oceněny Zlatým a Stříbrným pásmem. Z prostorových prací získaly ocenění dvě kolektivní práce. Instalaci výstavy a fotodokumentaci provedl Mgr. Zdeněk Babinec ze ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici.

Výstava proběhla ve výstavních prostorách Muzea Fojtství v Kopřivnici 3.6.2022. Hudební vystoupení pro vernisáž zajistila ZUŠ Zdeňka Buriana z Kopřivnice. Na vernisáži byly oceněným žákům předány diplomy a pamětní listy. Letošní práce byly zaměřeny na téma: Evropa 2050, Evropa, ve které chci žít. Téma bylo zvoleno v souvislosti s připravovaným předsednictvím ČR v EU. Vernisáž a záznamy z výstavy pořídila TV Polar.

Výstava byla přístupna veřejnosti do 19.6.2022 a také je vystavena ve virtuální galerii na webových muzamsk.cz.

Koncert pedagogů ZUŠ MSK

Letošní koncert pedagogů ZUŠ MSK konaný v rámci festivalu MUZIÁDA se uskutečnil v pátek 3.6.2022 v 17:30 v koncertním sále ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Do programu koncertu se zapojili pedagogové z 8 ZUŠ. Koncert byl přístupný veřejnosti a sál byl téměř plný. Ve zhruba 90minutovém programu vystoupilo celkem 24 hudebních pedagogů.

Po skončení koncertu se uskutečnilo přátelské neformální setkání vystupujících a hostů v učebně hudební nauky. Zájemci měli také možnost prohlédnout si školu. Koncert tak přispěl k popularizaci místní ZUŠ na veřejnosti (psaly o něm i místní noviny), propagaci sdružení MÚZA a výkonů pedagogů.

Koncert Mladé talenty s JFO – Ostrava 26. 5. 2022

Čtvrteční květnový podvečer patřilo pódium v sále JFO nejen domácímu orchestru, ale také mladým hudebníkům z řad základních uměleckých škol krajů moravskoslezského, zlínského a olomouckého a projektu „JFO dětem“. Příjemná tradice vznikla v rámci festivalu Múziáda a své místo má vždy na sklonku umělecké sezóny. Šikovní mladí hráči po boku filharmoniků usedají nejen po čas koncertu, ale připravují se během konzultací, kdy za jednotlivými hráči dojíždějí se svými vyučujícími. Mají tak možnost zažít práci profesionálních muzikantů v celé komplexnosti. V orchestru tak letos poprvé zasedla např. patrně nejmladší violoncellistka Markétka Štenclová /ZUŠ Bílovec/ vedle zkušeného (a pódiovým vystupováním zkoušeného) Vojtěcha Maliny za tympány /ZUŠ E. Marhuly Ostrava-M. Hory/.

Slavnostní večer zahájili: Mgr. Stanislav Folwarczny – náměstek hejtmana moravskoslezského kraje, Mgr. Jan Žemla – ředitel JFO a Mgr. Pavla Kovalová – ředitelka ZUŠ E. Marhuly v Ostravě – M. Horách za sdružení Múza.

Poté již orchestr přivítal dirigenta večera Stanislava Vavřínka a první sólistku večera, Terezii Kovalovou, která přednesla „Salut d´Amour, op. 12“ Edwarda Elgara. Na stejném místě se představila před lety ještě coby konzervatoristka v cyklu pro mladé hudebníky Jeunesse Musicale, od té doby jsme ji mohli v různých oborech zaznamenat opakovaně. V průběhu večera vystoupila také s písní „Mít rád bližního svého“ autora Andrewa Lloyda Webbera z muzikálu Jesus Christ Superstar a v části „Aprilios“, autorské skladby Beaty Hlavenkové. Dalšího sólistu večera, klavíristu Ivo Kahánka, netřeba dlouze představovat. Patří mezí současné klavírní špičky a značnou část věnuje také činnosti pedagogické. V jeho podání zaznělo Finale z Čajkovského „Klavírního koncertu č. 1 b-moll, op. 23“ a jeho hra i vizuálně strhla nejednoho diváka, zejména ty nejmenší.

Beata Hlavenková, působí na české hudební scéně mnoho let. Skvělá klavíristka a skladatelka byla v tento večer také interpretkou svých skladeb. Součástí působivých symfonických aranžmá byly i sborové party, které zazněly v podání Ostravského dětského sboru (sbormistr Jan Mlčoch) a DPS Muzika (sbormistryně Pavla Dědičová). Part sólového violoncella opět přednesla Terezie Kovalová. Barevné a zvukomalebné skladby plné jinotajů a současné poezie, ale i nepravidelných rytmů, byly zajímavé také opticky. Kromě předsunutého sólového klavíru, stály pod pódiem se svými sbormistry i samotné sbory, čítající 65 členů. Posluchači / diváci tedy byli svědky tří paralelních dirigentů, každého s osobitým stylem a gestem, a zároveň kompaktního zvuku celé skladby. V podání čistě sborovém pak zaznělo „Panis angelicus“ Césara Francka – dětsky křehké, ale výrazově plastické.

Závěrečná skladba Wojciecha Kilara „Krzesany“ byla impozantním zakončením celého večera. Skladatel zde cituje lidové motivy, rytmy a tance z polského Zakopaného a patrně nikdo v sále nezůstal prost emocí. Dynamická škála pohybující se od piana až po fortissimo a energetická smršť nenechala publikum takřka nadechnout. Jakkoli zní skladba současně jako by byla napsána takřka před pár dny, premiérována byla již v r. 1974. Ať už milovník soudobé hudby či nikoli, v každém rezonovala skladba ještě dlouho po skončení večera.

A poté se všichni interpreti shromáždili na i pod pódiem a více než stovka defilujících muzikantů a zpěváků sklidila potlesk a ovace. Rozloučení z úst moderující Lady Bělaškové uzavřelo letošní Muziádu, završilo velké úsilí dětí a pedagogů a zároveň bylo také jednou z pomyslných teček za kapitolou samotného místa, které je spjato s Janáčkovou filharmonií i ostravskou uměleckou scénou. Stará budova Domu kultury města Ostravy ustupuje novému projektu a my se – věříme – sejdeme v novém koncertním prostoru.

Koncert vítězů – Opava 7. 6. 2022

Koncert vítězů se uskutečnil v úterý 7. června v rámci 9. ročníku Festivalu ZUŠ Moravskoslezského kraje Muziáda 2022 a ve spolupráci s 58. ročníkem Festivalu Beethovenův Hradec v nových prostorách Minoritského kláštera v Opavě. Na nové místo byla akce přestěhována z důvodu plánované rekonstrukce sálu Velké dvorany hradeckého zámku, který je dlouhodobě uzavřen. I přes tato úskalí v podobě změny místa se Koncert vítězů nesl v příjemné atmosféře a představil posluchačům žáky základních uměleckých škol z Moravskoslezského kraje, kteří se umístili na stupních vítězů v celostátních kolech soutěží Ministerstva školství.

Úvod koncertu patřil Cimbálové muzice Vonička z Havířova, jenž lidově naladila všechny přítomné. Další vystupující se prezentovali sólově hrou na flétny a zpěvem, neboť právě tyto obory byly v letošním roce vyhlášené Ministerstvem školství jako soutěžní. Interpreti vážili cestu do Opavy z různých koutů Moravskoslezského kraje: Českého Těšína, Hradce nad Moravicí, Háje ve Slezsku a dalších. Velkolepý závěr celého koncertu patřil Školnímu smyčcovému orchestru z Havířova, který nadchl všechny posluchače plným zvukem smyčců za klavírního doprovodu rovněž žáků havířovské školy. Po doznění posledních tónu bylo jasné, že tento koncert patřil ve své historii k těm nejpovedenějším, a to také díky skvělé spolupráci s organizátorem Beethovenova Hradce-ZUŠ v Opavě. Nemalou zásluhu na tomto úspěchu si nese také Řád Minoritů za možnost využít ke koncertu Sněmovní sál Minoritského kláštera, ZUŠ Vladimíra Vančury v Háji ve Slezsku za přípravu krásných Pamětních listů a také Sdružení Múza, která věnovala malé dárky všem účinkujícím. V neposlední řadě děkujeme za podporu Festivalu Muziáda 2022 náměstkům hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukášovi Curylo, Mgr. Stanislavu Folwarcznému a náměstku primátora města Ostravy Ing. Zbyňkovi Pražákovi.

Zhodnocení

Festival Muziáda 2022 byl realizován díky dotacím poskytnutým Moravskoslezským krajem a Statutárním městem Ostrava.Také děkujeme za záštitu festivalu náměstkům hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukášovi Curylo, Mgr. Stanislavu Folwarcznému a náměstku primátora města Ostravy Ing. Zbyňkovi Pražákovi.

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-08-06-2022-17-27

Plakát události

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒