zavřít

Přihlášení

“Malá Muziáda” 2017

V úterý 6. června 2017 se dveře Velké dvorany zámku Hradec nad Moravicí otevřely mladým a nadějným muzikantům, kteří dostali příležitost si zahrát na akci s názvem Malá Muziáda. Celou akci nově organizovala Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí a byla pořádaná v rámci 55. ročníku Festivalu Beethovenův Hradec a Festivalu ZUŠ Moravskoslezského kraje MUZIÁDA 2017. Záštitu nad akcí převzali náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyly, Mgr. Stanislava Folwarczného a náměstka primátora města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka. Kromě náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a ředitele Diecézní charity a Charity České republiky Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla se slavnostního dne zúčastnili také starosta města Hradec nad Moravicí Josef Vícha a ředitelé základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje.

Dopolední koncert „Vivat Beethoven!“ byl věnován německému skladateli, dovršiteli první vídeňské školy klasicistní hudby a občasnému hostu hradeckého zámku Ludvigu van Beethovenovi, neboť si v letošním roce připomínáme jeho 190. výročí úmrtí. Zaplněný sál Velké dvorany svědčil o zájmu veřejnosti i podpoře ze stany hradeckých základních škol, kteří vystupujícím dopřáli o to větší radost ze hry a odměnili je zaslouženým potleskem.

V odpoledním programu „Koncertu vítězů“ se hradeckému publiku představilo mnoho mladých talentů, kteří své nesporné muzikantské kvality již předvedli v celostátních kolech soutěží základních uměleckých škol ve hře na klavír, housle a kytaru. Závěr pestrého koncertu patřil Tanečnímu orchestru Tomáše Hanáka ze ZUŠ Ostravy Zábřehu. Nekončící bouřlivé potlesky dokazovaly uznání a respekt k vystupujícím a celý úterní den patřil k těm mimořádným, neboť slyšet „ty nejlepší“ mladé muzikanty z celého Moravskoslezského kraje je zážitek, který v nás bude ještě dlouho přetrvávat.

V neposlední řadě děkujeme: Národnímu památkovému ústavu, správě státního zámku v Hradci nad Moravicí za zapůjčení sálu Velké dvorany, městu Hradec nad Moravicí za krásné dárky pro všechny účinkující, MÚZE – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje za sladké odměny, Krajské umělecké radě za podporu, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za hodnotné poukázky, Moravskoslezskému kraji a městu Ostrava za finanční podporu Festivalu Beethovenův Hradec a Festivalu základních uměleckých škol MUZIÁDA 2017.

Text: Mgr. Marta Scholzová, Foto: Ing. Jiří Hajduk

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒