zavřít

Přihlášení

Koncert na JKGO

Vážení kolegové ředitelé,

dne 12.5.2010 proběhne ve spolupráci JKGO a sdružení MÚZA koncert pro talentované žáky ZUŠ .Pořadatelem tohoto koncertu bude Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě. Koncert bude plakátován a bude určen pro širokou veřejnost. Z koncertu bude pořízen audiozáznam, v  případě našeho zájmu, může být pořízen také videozáznam.

Z vaší strany očekávám návrhy na zařazení žáků – sólistů do programu koncertu za vaši školu (maximálně 3 žáci za školu) . Časový limit každého žáka maximálně 4 minuty (viz tabulka v příloze) nástroje: hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na kytaru, hra na akordeon, hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje, hra na cimbál, dudy, sólový zpěv, EZH a ZT a skladba. Prosím též o krátký komentář k vystupujícím žákům (například mezinárodní úspěchy, účast v soutěžích a přehlídkách atd.)

Definitivní výběr účinkujících a dramaturgie je na pořadateli.

Náklady na cestovné žáků bude hradit MÚZA, cestovné učitelů zúčastněné ZUŠ.

Prosím o zaslání návrhů do 12. března 2010 na email :

blanka.zatopkova@zus-orlova.cz

Těším se na rychlou odpověď a skvělou spolupráci.

Za radu MÚZY

předsedkyně Blanka Zátopková

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒