zavřít

Přihlášení

Klavírní ateliéry v Karviné posedmé

Motto:

„Na vzdělávání a výchově těch druhých je nejtěžší naše vlastní sebevzdělávání a sebevýchova“.

Pokud se alespoň trochu zamyslíme nad touto myšlenkou, zjistíme, že je velmi pravdivá, vždyť učitel má být přece člověk nevšední, vynalézavý, stále rostoucí a nestárnoucí. Pokud i vy k takovým učitelům patříte, chcete si prohloubit své vědomosti a setkat se s výraznými uměleckými osobnostmi, určitě přijeďte načerpat inspiraci a nové poznatky na metodický seminář „Klavírní ateliéry v Karviné posedmé“. Sejdeme se opět v léty osvědčeném  termínu, a to  na prahu nového školního roku, ve dnech  3. – 5. září  2010 v ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.

Stejně jako v předchozích letech bude pro účastníky připraven cyklus metodických přednášek, workshopů, ukázkových hodin, koncertů a diskusních klubů. Součástí  programu budou i společenská setkání v Nové galerii školy při večerním rautu. Pódium bude otevřeno
i mladým talentovaným klavíristům, kteří zde dostanou možnost  pracovat pod vedením vynikajících kapacit ve svém oboru. Účast na takové akci je pro mladé klavíristy neocenitelnou zkušeností nejen po stránce čistě pianistické, ale může být pro ně odrazovým můstkem i pro jiná prestižní  pódia.

Programová nabídka bude jako vždy pestrá, vysoce kvalitní a přitažlivá. Své umění, zkušenosti, inspiraci a metodické postupy budou rozdávat renomovaní klavíristé
a pedagogové, výrazné umělecké osobnosti, jejichž jména jsou pro účastníky vždy tím nejsilnějším magnetem.

Náš hvězdný lektorský tým:

Prof. Ivan Klánský –  jeho všestranně tvůrčí osobnost je pro akce tohoto druhu přímo stvořena. Vystoupení prof. Ivana Klánského v předchozích ročnících  představovala vždy nehasnoucí příval hudebních nápadů a návodů při interpretačních obtížích všeho druhu. Činil tak formou dalo by se říci „zábavnou“. Své přednášky pokaždé rád okoření vtipnými postřehy a inspirativními nápady, jeho kontakt s publikem je zcela přirozený. Určitě opět zaujme všechny posluchače v přednáškách s názvem „Současné směry klavírní pedagogiky a zásady správného a efektivního cvičení” a Klavírní interpretace skladeb R. Schumanna   a F. Chopina“.

Prof. Michal Rezek, pedagog Pražské konzervatoře, je nositelem cen z významných mezinárodních klavírních soutěží. Věnuje se intenzivní koncertní činnosti doma i v zahraničí.  Spolupracuje se známými orchestry a dirigenty, společně s houslistou P. Šporclem vystupoval na celé řadě prestižních mezinárodních festivalů. Mladé talenty vyučuje na mistrovských kurzech doma i v zahraničí. Na našem zářijovém setkání se představí nejen v roli lektora, ale také v roli interpreta, a to na společném koncertě se svoji studentkou Eri Goto, vynikající japonskou klavíristkou.

Absolventka Sapporo Conservatoire Eri Goto v současné době pokračuje ve studiích u prof. Michala Rezka. Z jejich největších úspěchů jmenujme alespoň 1. ceny v  PTNA Piano Competition, A.O.C.C Piano Competition a All Japan Student Piano Competition. Vystupovala na celé řadě koncertů v Tokyu, Sapporu, Praze, Vídni, Paříži, Petrohradu a mnoha dalších městech Japonska a Evropy. V roce 2008 získala první cenu na Smetanovské mezinárodní klavírní soutěži v Plzni a v srpnu 2008 zvítězila v Mezinárodní soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních. Nyní se připravuje na Mezinárodní klavírní soutěž F.Chopina ve Varšavě. Nechat se okouzlit interpretačním uměním této obdivuhodné klavíristky rozhodně stojí zato!

Malým svátkem pro všechny účastníky bude určitě i klavírní recitál Lukáše Klánského, který je považován za jednu z nejvýraznějších osobností mladé české klavírní generace. Na Klavírních ateliérech jsme ho již přivítali v roce 2004, tehdy se stal tento mladý, sympatický, talentovaný muž doslova miláčkem publika. V současné době studuje na Pražské konzervatoři,  koncertuje doma i v zahraničí, a to jak sólově, tak s orchestry a v  klavírním Triu Helios Praga. Je laurátem mnoha národních i mezinárodních klavírních soutěží.  Lukáše Klánského známe také jako skvělého vypravěče a pro účastníky bude určitě zajímavá
i  beseda o jeho dalším studiu a zkušenostech ze světových soutěží.

Obohacením letošního ročníku bude promítací zařízení, které účastníkům detailně přiblíží techniku interpretů a použijí ho zejména autorky „Klavihrátekpaní Zuzana Hančilová a Iva Oplištilová ve své přednášce s názvem „Výlet za zajímavým poznáním výuky klavírní hry podle pracovních sešitů Klavihrátky“. Tento moderní učební materiál sleduje současné trendy ve světovém vývoji metodiky. Na první místo staví rozvíjení hudebnosti žáků a snahu zabránit pouze mechanické hře na nástroj. Doporučené postupy nepochybně nabízejí jeden
z  nejefektivnějších způsobů, jak vzbudit zájem žáků o hlubší  proniknutí do hudebního obsahu, obohatit jejich domácí přípravu  a upevnit poznatky z klavírních lekcí.

Pokud i Vy chcete využít možnosti nahlédnout přímo do kuchyně lektorů, sledovat, jak se pod jejich vedením mění studovaný repertoár, určitě přijeďte! Těšíme se, že Vám umožníme získat nejen nové poznatky a neotřelé nápady, zajímavé notové materiály a inspiraci, ale také kontakty s tvořivými lidmi. Všechno, co Vás v Karviné čeká, ovšem není možné vyjmenovat a popsat – Klavírní ateliéry v Karviné se prostě musí zažít!

Bližší informace včetně závazné přihlášky lze získat u pana Mgr. Jiřího Tůmy, KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava, e-mail: jiri.tuma@kvic.cz. Přihlášky  na tuto akci zasílejte, prosím, co nejdříve,  nejpozději však do 15. května 2010. Podrobnější informace o semináři včetně přihlášky ke stažení naleznete na adrese: www.Klavirniateliery.zus-karvina.net nebo u paní Anny Schwarzové, ředitelky ZUŠ B. Smetany v Karviné (tel. 596311845, e.mail: anna.schwarzova@zus-karvina.net).

Na setkání s Vámi se těší

Anna Schwarzová, garant cyklu Klavírní ateliéry v Karviné

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒