zavřít

Přihlášení

Evropa v roce 2050

Vážení přátelé,

Výtvarná přehlídka prací žáků a studentů ZUŠ pořádaná MÚZOU v rámci festivalu MÚZIÁDA se v minulém roce uskutečnila pouze ve virtuální podobě. Letošní koncepce počítá s klasickou výstavou ve fyzické podobě i s originálnější instalací v prostorách kopřivnického muzea Fojtství.

V letošním roce bude tato výstava zároveň soutěžní výtvarnou přehlídkou pro základní umělecké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji pořádanou Moravskoslezským krajem pod záštitou ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáše Kotyzy, MBA. Akce vychází z tématu evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ určené pro žáky základních, středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Bližší informace naleznete na www.e2050.eu.

Soutěžní práce bude hodnotit porota složená z odborníků z výtvarných oborů ZUŠ a zástupců krajského úřadu. Vyhodnocení porotou proběhne v pátek 27. 5. 2022 v dopoledních hodinách a týž den bude školám zaslána výsledková listina s pozváním na vernisáž.

Každá škola může na krajskou přehlídku nominovat 3 výtvarné práce na shodné téma „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ upravené v rámečcích A1(B1) (tak jako při výstavě ve Světě techniky), v případě více vyučujících v oboru za každého dva rámečky. Vzhledem k možnostem prostoru na Fojtství lze instalovat i prostorové práce. Po obdržení potvrzení o účasti budou přihlášeným zaslány podrobnější podmínky a informace o prostorových možnostech včetně fotografií prostoru (do poloviny dubna). Teprve pak, po zvážení možností vystavení, zašlete seznam autorů a prací (do 15. 5. 2022)

Poté bude prostor rozdělen mezi školy a zaslány dodatečné informace i s fotografiemi interiéru muzea. Plošné práce doručí jednotlivé školy do ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici do 26. 5. 2022. Prostorové práce školy doručí formou fotografií (e-mailem) a fyzickou instalaci ve výstavním prostoru provedou 2.června 2022 jednotliví pedagogové (případně se dohodnou s organizátory).

Soutěžní kategorie:

I. kategorie – žáci do deseti let

II. kategorie – žáci 11 až 18 let

III. kategorie – prostorové práce

Do evropské výtvarné přehlídky i do krajské soutěžní přehlídky lze přihlásit stejnou práci. Prostorové práce lze přihlásit pouze do krajské soutěžní přehlídky.

Díla budou digitálně nasnímána a virtuálně vystavena na webových stránkách sdružení MÚZA, případně také na stránkách projektu www.e2050.eu. Pod dílem bude vždy uveden také popis díla a škola, kterou žák reprezentuje. Vystaveny budou všechny zaslané práce.

Slavnostní vernisáž výtvarných prací se bude konat v Muzeu Fojtství v Kopřivnici v pátek 3. června 2022 v 16 hodin. Autoři oceněných prací v jednotlivých kategoriích budou pozváni na vernisáž v muzeu Fojtství. Vítězové obdrží také pamětní listy projektu.

Těšíme se na Vaši účast a na práce Vašich žáků.

Za organizátory Mgr. Zdeněk Babinec

Plakát události

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒