zavřít

Přihlášení

6. ročník soutěže “Múzy Ilji Hurníka”

Soutěž je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskuteční se ve středu 17. října 2018 v ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova 9A. Do programu hudební části se mohou přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Sólové instrumentalisty a zpěváky může na klavír či jiný nástroj doprovázet učitel. Maximální délka vystoupení jsou 4 minuty.Pro přihlašování prosím využívejte web stránku www.muzamsk.cz, kde bude nastaven časový limit. Po naplnění stanoveného limitu se možnost přihlásit uzavře. Tento limit je nutný pro to, abychom stihli vyslechnout a ohodnotit všechny přihlášené žáky. Proto sledujte stránky Múzy, kdy bude přihláška aktivní. Přihlašování spustíme 20.9.2018. Novinkou tohoto roku bude účastnický poplatek za každého přihlášeného žáka ve výši 100,-KČ. Po obdržení přihlášek budou žáci jednotlivé školy spočítání a sdružení Múza této škole vystaví fakturu.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Výtvarná část bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Oceněné výtvarné práce (v maximální velikosti 70×50 cm) budou vystaveny v prostorách školy. Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE. Cestovné účinkujícím žákům nebude hrazeno.

Prosím vysílající školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků a školy. Přehlídka se nebude natáčet, fotografie se budou pořizovat pouze ilustrační.

Výtvarné práce opatřené na zadní straně příslušným popisem zasílejte poštou na adresu: ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova 3039/9A, PSČ  700 30, elektronickou přihlášku se seznamem všech zaslaných prací vyplňte prostřednictvím on-line formuláře spuštěného 20. září.

Akce je realizovaná díky finanční spoluúčasti Moravskoslezského kraje.

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒