zavřít

Přihlášení

Otázky a odpovědi

Na základě četných dotazů ŘŠ k současné problematice v naších školách jsme zpřístupnili na stríánkách Múzy Formulář – OTÁZKY, kde můžete napsat co Vás trápí, zajímá a s čím potřebujete poradit.

Formulář bude uzavřen 19.4.2021 a odpovědi dostanete nejpozději do 27.4.2021 (bude i pojednání AZUŠ).

Výbor Múzy

Otázky a odpovědi – duben 2021

1)Budeme testy a respirátory pro zaměstnance nadále pořizovat z vlastních prostředků, nebo bude možné požádat o příspěvek?

Aktuálně ZUŠ nemají nárok na příspěvek zdravotních pojišťoven na testy zaměstnanců. Bude iniciováno jednání se zřizovatelem ohledně poskytnutí financí na testy případně i respirátory.

2) Jak to bude probíhat po povolení skupinové výuky s testováním žáků, kteří nedocházejí do ZŠ, jsou na distanční výuce, nebo mají rotační. Budeme požadovat potvrzení, testovat je, nebo to vůbec nebudeme řešit?

Testování žáků na ZUŠ je stále v jednání MŠMT.

3)Bude nutné testování pedagogů 2 x týdně po povolení skupinové výuky?

Pravděpodobně ano, zatím je to také v jednání MŠMT-viz manuál pro nástup do škol.

4) Jak to bude s financování studia pro dospělé u žáků VOŠ?

Bude se jednat o tom, aby financování dospělých žáků bylo možné od ledna 2022.


Z Á P I S  Z  J E D N Á N Í Rady Asociace základních uměleckých škol ČR ze dne 12. 3. 2021

Normativy studia pro dospělé SŠ a VOŠ v denní formě studia (J. Kudrlová)

– Prezidentka AZUŠ v návaznosti na usnesení Rady z 20. 11. 2020 informovala o připravovaném jednání se zástupci MŠMT na vytvoření normativu pro dospělé žáky (studující v denní formě studia na ŠS nebo VOŠ). Na jednání s MŠMT bude přítomna J. Kudrlová s poradcem v oblasti normativů M. Pikhartem. Současná epidemická situace neumožňuje osobní jednání zástupců AZUŠ a MŠMT a přesouvá se do doby epidemicky příznivější. AZUŠ vstupuje do jednání s tím, aby dospělí studující SŠ a VOŠ v denní formě studia byli zařazeni do normativu druhého stupně základního studia.

5) Moje otázka nesouvisí se současnou situací, ale mám dotaz ohledně vedení povinné dokumentace. Jak to, kolegové, děláte? Vedete vše v listinné podobě? Nebo jen zálohujete, archivujete elektronicky a tisknete, když je potřeba? Kde přesně najdu, co je v tomto ohledu možné? Děkuji.

https://www.msmt.cz/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-v-elektronicke-a

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-msmt-k-vedeni-dokumentace-o-detech-zacich-a

PROSÍME, SLEDUJTE ZÁPISY Z RADY AZUŠ – většina dotazů je tam zodpovězena.

https://www.asociacezus.cz/clenska-rada-azus.html

Za Radu sdružení MÚZA P. Kovalová a A. Mikulová

Avatar photo

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒