zavřít

Přihlášení

MÚZY v MUZEU 2018

Vernisáž výstavy “MÚZY V MUZEU” proběhla dne 24. 5. 2018 v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN“ a zároveň je součástí 5. ročníku festivalu MÚZIÁDA, který se koná pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, Mgr. Stanislava Folwarczného a náměstka primátora města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. Výtvarné práce byly opět instalovány v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Účastnily se jí výtvarné obory ze šestnácti základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Díky zkušenostem s omezeným výstavním prostorem vybraly školy výtvarné práce tak, aby vystavený celek reprezentoval danou školu. Pedagogové jednotlivých škol vybrali kvalitní dětské práce, ve kterých se představily téměř všechny výtvarné techniky, kterým jsou děti na základních uměleckých školách vyučovány. Šlo nejen o plošné práce, ale i o prostorové objekty, keramiku a multimediální tvorbu. Pro letošní instalaci byla zvolena jednotná forma umístění plošných výtvarných prací do jednoduchých klipových rámů. Výstavu je možné shlédnout do 20. června 2018. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Ostrava, Nadačnímu fondu Residomo a Fa Muziker.com za finanční spoluúčast na tomto projektu.

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒