zavřít

Přihlášení

MÚZY V MUZEU 2017

Počátkem roku 2017 byly vyzvány všechny ZUŠ v našem kraji k účasti na výtvarné přehlídce, kterou organizovala MÚZA, sdružení základních uměleckých škol MSK, v rámci festivalu MUZIÁDA 2017. Zároveň byla vyhlášena i výtvarná soutěž související s letošní MUZIÁDOU. Výsledky výtvarné soutěže byly jednou z částí výstavy v muzeu.

Vyhodnocení výtvarné soutěže TAJEMSTVÍ HUDEBNÍHO NÁSTROJE proběhlo v únoru 2017. Úkolem mladých výtvarníků bylo výtvarné zpracování hudebního motivu pro festival MUZIÁDA. Do soutěže bylo zasláno 51 prací, z nichž porota vybrala čtyři autory, jejichž díla nebo jejich části byla použita v propagačních materiálech festivalu. Výběr ze zaslaných prací včetně těch oceněných byl vystaven v rámci výtvarné přehlídky MÚZY V MUZEU a autoři vítězných prací byli oceněni na vernisáži 30. 5. 2017.

Autoři vítězných prací:

  1. Alžběta Hašková, 8 let, ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku
  2. Adam Špinler, 7 let, ZUŠ Krnov
  3. Eliška Lubojacká, 6 let, ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava Polanka nad Odrou
  4. Pavlína Štefková, 18 let, ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice

Výtvarná přehlídka “MÚZY V MUZEU” byla instalována v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Účastnily se jí výtvarné obory z celkem devíti ZUŠ. Vzhledem k omezenému prostoru muzea byl na místě proveden výběr prací tak, aby vystavený celek reprezentoval danou školu. Ve výběru prací se vždy odráží osobnost učitele, což ukázala i tato výtvarná přehlídka. Nedostatek prostoru byl nahrazen kvalitním výběrem dětských prací. Pro návštěvníky muzea to jistě bylo zpestřením. Vystavené práce představily téměř všechny výtvarné techniky, kterým jsou děti vyučovány. Šlo nejen plošné práce, ale i o prostorové objekty, keramiku a multimediální tvorbu. Současná dětská tvorba byla vnímána v kontrastu s vystavenými archiváliemi a dramatické vyznění zdůraznila i prosklená podlaha hlavní chodby. Návštěvníci mají možnost díla shlédnout do konce měsíce června.

Pro letošní instalaci byla zvolena jednotná forma. Jsou to pruhy vlnité lepenky, fixované nahoře i dole dřevěnými lištami. Samotné upevnění bylo provedeno tavnou pistolí. Tento způsob instalace byl vybrán s ohledem na stěny muzea, aby byly co nejméně poškozeny instalačními zásahy. Výběr prací byl ponechán na učitelích přihlášených škol. Možná je trochu škoda, že nejlepší práce výtvarných oborů byly ve stejnou dobu vystaveny na krajské přehlídce v Opavě. Z instalace je ale patrné, že talentů na školách je dost a absence těch nejlepších vůbec neubrala na kvalitě expozice. Naopak, školy by obsadily daleko větší prostor. Po instalaci všichni odváželi řadu prací zpět do škol, poněvadž nebylo kde je vystavit. Rád bych poděkoval všem kolegům a kolegyním za spolupráci při instalaci a trpělivost, která v úzké chodbě byla potřebná.

Za organizátory

Mgr. Zdeněk Babinec

Vytvořila a spravuje agentura czech.click | Nastavení cookies 🍪 | Ochrana osobních údajů 🔒