MUZIÁDA

Virtuální výstava MÚZA 2021

Virtuální výstava MÚZA 2021

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MSK ONLINE V RÁMCI FESTIVALU MUZIÁDA 2021 Festival MÚZIÁDA 2021 se koná pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr.et Mgr. Lukáše Curyla, Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. Za…
Podrobnosti