Author Archives

Administrátor

Zhodnocení IX. ročníku Festivalu základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje

ZHODNOCENÍ FESTIVALU MÚZIÁDA 2022 ve formátu PDF https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-08-06-2022-17-27 Festival Muziáda 2022 byl realizován díky dotacím poskytnutým  Moravskoslezským krajem a  Statutárním městem Ostrava.Také děkujeme za záštitu festivalu náměstkům hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukášovi Curylo, Mgr. Stanislavu Folwarcznému a náměstku primátora…
Podrobnosti