10. ročník Múzy I. Hurníka

Milí hudební přátelé,

10. ročník Múzy I. Hurníka proběhne v termínu 15. + 16. 10. 2022

V letošním roce vstupujeme do jubilejního desátého ročníku soutěžní přehlídky Múzy I.Hurníka.

Na základě Vašich podnětů a požadavků, letos poprvé připravujeme dvoudenní soutěžní klání, a to v sobotu a neděli. Tato skutečnost byla navržena a odhlasována řediteli škol na pravidelném jednání Múzy. Věřím, že změna Vám nabídne větší možnosti přihlašování, a účasti těch, kteří to k nám mají o něco dále.

  • Přihlášky budou otevřeny na stránkách Múzy od 3. 10. 2022.
  • Soutěž je určena pro sólisty v celkové délce vystoupení 4 minuty.
  • Výtvarný obor má samostatné instrukce, které přikládám k tomuto dopisu.

Soutěž se nám pomalu blíží a někteří byste rádi přijeli ještě na akustickou zkoušku do našeho sálu. Proto ve dnech 13. 10. + 14. 10. 2022 (tj. čtvrtek a pátek) budete mít možnost se objednat na telefonním čísle 596 749 239:

Zkoušky:

  • v dopoledních hodinách od 09.00 – 12.30 hodin,
  • v odpoledních hodinách od 13.00 – 17.00 hodin
  • V den konání soutěže bude škola zpřístupněna od 8.00 hodin.

Ve škole bude k dispozici Katalog soutěže a Katalog s výsledky výtvarné části. Všechny výsledky pak budou zveřejněny na stránkách Múzy do 22. 10. 2022.

Zástupci z oceněných škol výtvarného oboru budou mít možnost vyzvednout si dárkové poukázky a upomínkové předměty pro žáky své školy.

Občerstvení bude zajištěno v omezené míře (káva, chlebíčky, buchty).

Při vstupu poprosím všechny, aby se podepsali na prezenční listinu.

Prosím poučte své žáky, aby ve třídě nic nebrali, neponičili, nekonzumovali zakoupené nápoje a chovali se v souladu s BOZ.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s hudbou.

Za organizátora a celý kolektiv ZUŠ Ostrava – Zábřeh se na Vás těší

Výtvarná část

Téma: Inspirace uměním 20. a 21. století, netradiční a moderní výtvarné techniky – reflexe soudobého umění.

Technika: plošné práce (ne keramika či jiné prostorové techniky nebo projekty)

Maximální počet prací zaslaných za školu je 20 ks.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

Zaslání prací v elektronické podobě ve formátu JPG a přihlášky ve Wordu do 6. 10. 2022 na adresu babinec2@zuszb.cz . Práce následně ohodnotí odborná tříčlenná porota a v pátek 14. 10. bude zveřejněna výsledková listina.

Z oceněných prací bude zpracován malý katalog (zajistí pořádající kola).

Práce oceněné zlatým pásmem budou vystaveny ve virtuální galerii – odkaz na webových stránkách MÚZY (zajistí Z. Babinec).

Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE.

Prosím zúčastněné školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků, školy a reprodukce díla na webu.

Podmínky účasti

Dodržení termínu zaslání přihlášky a prací – práce zaslané po 6. 10. 2022 nebudou do soutěže zařazeny.

Přihláška obsahuje:

Název školy, jméno učitele + kontakt + seznam zaslaných prací + práce

V seznamu prací uveďte: jméno autora, název práce, škola (ve Wordu, ne v pdf)

Práce lze zaslat pouze ve formátu JPG/JPEG (NE v pdf nebo jako obrázek ve Wordu) – obrázek nazvěte příjmením autora

Vzhledem k objemu dat zasílejte reprodukce prostřednictvím úschovny

Jeanetta Poláková Faiglová – ŘŠ