Muziáda 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jak jsem Vás informovala, proběhne v roce 2022 již po deváté projekt, který připravuje MÚZA ve spolupráci s Vámi

IX. ROČNÍK FESTIVALU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MUZIÁDA 2022

pořádaný pod záštitou náměstků hejtmana moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a Mgr. Stanislava Folwarczneho a náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka Ph.D.

1) Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií
26. 5. 2022 v 18.00 – sál DK města Ostravy

Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava
a žáků základních uměleckých škol MSK, OLK a ZLK
akce je rovněž součásti projektu „ZUŠ OPEN 2022“

Tak jako v minulých ročnících se jedná o projekt, kdy zasednou naši studenti vedle profesionálů a vytvoří tak ojedinělé těleso, které představí široké veřejnosti jedinečnost a nezastupitelnost základních uměleckých škol.
V první polovině koncertu se představí sólisté, kteří budou vybráni na základě konkurzu, který proběhne 21.1.2022.
Druhá část bude, stejně jako v loňském roce, orchestrální.

Wojciech Kilar: Krzesany-symfonická báseň
Tomáš Kačo: Modlitba pro budoucnost pro vokální sólisty, dětský sbor a orchestr
Další program je v jednání
ÚČINKUJÍ: Ivo Kahánek, Irena Pohl Houkalová, Beata Hlavenková, Terezie Vodička Kovalová a další
Žáci ZUŠ Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje jako sólisté a tutti hráči
Stanislav Vavřínek – dirigent

Jednotlivé party budou ke stažení na stránkách JFO-přibližně od 1.12.2021. Přesný termín Vám bude zaslán e-mailovou zprávou.
Opět bude možno hrát jenom některé části. U fléten a klarinetů, vzhledem k tomu, že se obvykle hlásí velké množství uchazečů, dopředu sdělujeme, že žáci budou hrát po jednotlivých větách.

Abychom věděli, kolik žáků se do této částí projektu zapojí, prosíme o vyplnění údajů-VIZ Elektronická přihláška
• Projekt JFO – žák (sólista)
• Projekt JFO – žák (orchestr)
Prosím vyplnit do 30. 11. 2021.

2) Den dětí s „Múzami“
28. 5. 2022 od 10.00 do 16.00 – Nová Karolina

celodenní přehlídka hudby a tance

Scénář bude podobný jako v minulých ročnících-představí se soubory, sbory, tanečníci atd. našich ZUŠ, opět budeme vystupovat pouze ve vnitřních prostorách – pódium ve vstupu do Karoliny (podium bude 5x8m). Začínat budeme v 10.00 hod. cca do 15.00 hod.
Elektronická přihláška bude k dispozici na stránkách http://muzamsk.cz/ od 1. do 22. 4. 2022

3)Múzy na Fojtství
3.6.2022 v 16:00 Na Fojtství Kopřivnice

Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru
Nesoutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ
Všechny informace o výstavě Vám zašle ředitel ZUŠ KOPŘIVNICE pan Zdeněk Babinec.

4) Koncert pedagogů ZUŠ MSK
3.6.2022 v 17.00 ZUŠ KOPŘIVNICE

Učitel v roli interpreta či výkonného umělce je autentickým a přirozeným vzorem pro své žáky.

Elektronická přihláška bude k dispozici na stránkách http://muzamsk.cz/ od 1. do 30. 4. 2022

5) Vivat musica!
7.6.2022 v 10.00 Minoritský klášter, Masarykova tř. 39, Opava

skladby Josepha Haydna, Clauda Debussyho a Ilji Hurníka v podání mladých talentů

6) Koncert vítězů
7.6.2022 ve 13.00 Minoritský klášter, Masarykova tř. 39, Opava

koncert žáků MSK, kteří se účastnili ústředních kol soutěží MŠMT

Sestavení programů má na starosti ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Elektronická přihláška bude k dispozici na stránkách http://muzamsk.cz/ od 1. do 30. 4. 2022

Za organizátory děkuje za spolupráci a srdečně zdraví Pavla Kovalová

V Ostravě 10. 11. 2021