Informace ohledně Múz I. Hurníka

Milí hudební přátelé,

9. ročník Múzy I. Hurníka proběhne v termínu 19.10.2021.

 

Soutěž se nám pomalu blíží a někteří byste rádi přijeli ještě na akustickou zkoušku do našeho sálu.

Proto ve dnech 13. 10. + 14. 10. 2021 (tj. středa a čtvrtek) budete mít možnost se objednat na zkoušku:

v dopoledních hodinách od 09.00 – 12.30 hodin,

v odpoledních hodinách od 13.00 – 18.00 hodin na telefonním čísle

596 749 239.

V den konání soutěže bude škola zpřístupněna od 8.00 hodin.

 

Při pohybu ve společných prostotách budou muset mít všichni zúčastnění respirátory. Doprovázející zákonní zástupci mohou vstupovat do sálu za podmínky nasazeného respirátoru.

Ve škole bude k dispozici Katalog soutěže a Katalog s výsledky výtvarné části. Všechny výsledky pak budou zveřejněny na stránkách Múzy do 22. 10. 2021.

Zástupci z oceněných škol výtvarného oboru budou mít možnost vyzvednout si dárkové poukázky a upomínkové předměty pro žáky své školy.

 

Občerstvení bude zajištěno v omezené míře (káva, chlebíčky, buchty).

Při vstupu poprosím všechny, aby se podepsali na prezenční listinu, a dostanou informaci k přidělené třídě.

Prosím poučte své žáky, aby ve třídě nic nebrali, neponičili a chovali se v souladu s BOZ.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s hudbou.

Za organizátora a celý kolektiv ZUŠ Ostrava- Zábřeh se na Vás těší

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová – ŘŠ