9. ročník soutěžní přehlídky “Múzy Ilji Hurníka”

Milí hudební přátelé,

9.ročník Múzy I.Hurníka proběhne v termínu 19.10.2021. Soutěž chceme realizovat za zvýšených hygienických opatření. Přesné propozice a harmonogram soutěže Vám včas zašleme.

Soutěž je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskuteční se v úterý 19. října 2021 v ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova 9A. Účastnický poplatek je 100KČ za každého přihlášeného žáka, a 200KČ za školu ve VO. Po obdržení přihlášek budou žáci jednotlivé školy spočítání a sdružení Múza této škole vystaví fakturu.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

Cestovné účinkujícím žákům nebude hrazeno.

Prosím vysílající školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků a školy. Přehlídka se nebude natáčet, fotografie se budou pořizovat pouze ilustrační.

Občerstvení bude zajištěno v omezené míře (káva, balené sladké pečivo, chlebíčky).

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s hudbou.

Za organizátora a celý kolektiv ZUŠ Ostrava- Zábřeh

Jeanetta Poláková Faiglová

Výtvarná část – 9. ročník soutěžní přehlídky „Múzy I. Hurníka”

Téma: Inspirace uměním 20. a 21. století, netradiční a moderní výtvarné techniky – reflexe soudobého umění.

Maximální počet prací za školu je 20 ks.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma.

Zaslání prací v elektronické podobě s přihláškou ve formátu JPG do 8.10.2021 na adresu babinec2@zuszb.cz . Práce následně ohodnotí odborná tříčlenná porota a 13. 10. bude zveřejněna výsledková listina. Z oceněných prací bude zpracován malý katalog. Práce oceněné zlatým pásmem budou vystaveny ve virtuální galerii na webových stránkách MÚZY.

Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE.

Prosím zúčastněné školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků, školy a reprodukce díla na webu.

Vážení kolegové,
vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků a časově vypjatému harmonogramu, Vás laskavě žádám, abyste dodrželi maximální časový limit 4 minuty. V případě překročení stanoveného času, budeme nuceni žáky během vystoupení přerušit.
Děkujeme za porozumění a těšíme se na Vás.
ředitelka školy J.Poláková Faiglová

Časový harmonogram

Harmonogram+soutěže+Hurníka