Virtuální výstava MÚZA 2021

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL MSK ONLINE

V RÁMCI FESTIVALU MUZIÁDA 2021

Festival MÚZIÁDA 2021 se koná pod záštitou náměstků hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr.et Mgr. Lukáše Curyla, Mgr. Stanislava Folwarczneho

a náměstka primátora statutárního města Ostravy Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. Za jejich podporu velmi děkujeme.