8.ročník soutěžní přehlídky „Múzy I. Hurníka“

Milí hudební přátelé,

stále věříme, že 8.ročník Múzy I.Hurníka proběhne v plánovaném termínu. Soutěž chceme realizovat za zvýšených hygienických opatření. Přesné propozice Vám včas zašleme.

Soutěž je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Uskuteční se ve čtvrtek 15. října 2020 v ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova 9A. Do programu hudební části se mohou přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Sólové instrumentalisty a zpěváky může na klavír či jiný nástroj doprovázet učitel. Maximální délka vystoupení jsou 4 minuty. Pro přihlašování prosím využívejte web stránku www.muzamsk.cz, kde bude nastaven časový limit. Po naplnění stanoveného limitu se možnost přihlásit uzavře. Tento limit je nutný pro to, abychom stihli vyslechnout a ohodnotit všechny přihlášené žáky. Proto sledujte stránky Múzy, kdy bude přihláška aktivní. Přihlašování spustíme 16.9.2020. Účastnický poplatek je 100KČ za každého přihlášeného žáka, a 200KČ za školu ve VO. Po obdržení přihlášek budou žáci jednotlivé školy spočítání a sdružení Múza této škole vystaví fakturu.

Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Výtvarná část bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého umění. Ve výtvarném oboru došlo ke změně:

Zaslání prací do 7.10.2020, v pondělí 12.10. práce ohodnotí odborná tříčlenná porota a v úterý 13.10. od 17.00 proběhne vernisáž s vyhodnocením, předáním ocenění. Práce (v maximální velikosti 70×50 cm) budou vystaveny v prostorách školy. Do přehlídky se mohou zapojit pouze žáci škol sdružených v MÚZE.

Cestovné účinkujícím žákům nebude hrazeno.

Prosím vysílající školy, aby zkontrolovaly, že všichni přihlášení žáci mají pro tuto přehlídku souhlasy (v rámci GDPR) se zveřejňováním jmen, ročníků a školy. Přehlídka se nebude natáčet, fotografie se budou pořizovat pouze ilustrační.

Výtvarné práce opatřené na zadní straně příslušným popisem zasílejte poštou na adresu: ZUŠ Ostrava- Zábřeh, Sologubova 3039/9A, PSČ 700 30, elektronickou přihlášku se seznamem všech zaslaných prací zašlete na adresu skola@zus-sologubova.cz

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na setkání s hudbou.

Za organizátora a celý kolektiv ZUŠ Ostrava- Zábřeh

Jeanetta Poláková Faiglová

Přijímání přihlášek pozastaveno.

Přihláška na soutěžní přehlídku ZUŠ MSK „MÚZY Ilji Hurníka“
8. ročník


Výtvarný obor


Napsat komentář