Zápis ze schůze výboru sdružení MÚZY ze dne 24. 10. 2016

Zápis ze schůze výboru sdružení MÚZY ze dne 24. 10. 2016, ZUŠ E. Marhuly, Ostrava – Mar. Hory.

1) Odstoupení p. Petra Hanouska z výboru sdružení MÚZA – za výbor poděkuje za dlouholetou práci- P. Kovalová

2) Návrh nového člena výboru za okres Opava – Mgr. Marta Scholzová ze ZUŠ Hradec nad Moravicí, osloví ji P. Kovalová ( již proběhlo-paní Scholzová souhlasí)

3) Na základě dotazu soukromé ZUŠ, zda se může účastnit soutěží MÚZY, výbor navrhl, aby se škola stala členem sdružení. Do akcí MÚZY se budou moci i nadále zapojovat pouze její členové. (P.Kovalová sdělila tento postoj dotazující se škole)

4) Webové stránky sdružení – zodpovídá J. Taufer, návrh webu řeší s p. Mixou.

Požadavky na nové webové stránky:

  • Oddělit stránky MÚZY od stránek umělecké rady
  •  Možnost přístupu k interním informacím pouze členům sdružení – přihlašovací údaje budou email školy a heslo, které vygeneruje admin, budou rozeslány ředitelům jednotlivých škol
  • Možnost přihlašování na akce a soutěže sdružení přes formuláře na webových stránkách
  • Možnost vkládání článků na web – nutno navrhnout mechanismus předběžné kontroly před zveřejněním
  • Do webového kalendáře vložit všechny plánované akce MÚZY, ostatní budou automaticky akce jednotlivých škol
  • Aktualizovat registraci domén

5) Rozpočet sdružení na rok 2017 vypracuje p. Kovalová ve spolupráci s p.Sekelovou s ohledem na již naplánované akce

6) Soutěž MÚZY I.HURNÍKA 2017 – nový organizátor ZUŠ Sologubova

7) Soutěž MÚZY L. JUŘICI 2017 – organizátor ZUŠ Orlová

8) MÚZIÁDA 2017 – program festivalu je přílohou zápisu

9) MÚZY V MUZEU – organizačně zajistí Z. Babinec ( součástí organizace je i vypsání výtvarné soutěže na nový plakátpro festival MUZIÁDA)

10) Koncert učitelů 21.6.2017 organizuje ZUŠ Bruntál, J. Taufer zajistí bližší informace

( P.Kovalová již vše projednala s paní ředitelkou ZUŠ Bruntál p.Kristýnkovou- koncert proběhne v Audienčním sále zámku )

11) Setkání ředitelů škol sdružených v MÚZE – 26. -27.1.2017 Hotel Duo Dolní Bečva , program: seminář J. Stárka na téma „Inkluze“ a „ Kvalitní škola“

12) Návrh výboru na zvýšení členského příspěvku pro rok 2017 na 3000,- Kč.

Návrh je reakcí na rostoucí zájem sdružených škol o akce pořádané MÚZOU (soutěže MÚZY I. Hurníka, MÚZY L. Juřici, festival MÚZIÁDA) a s nimi spojené zvyšující se náklady na organizaci a zajištění těchto akcí. Zvýšení členského příspěvku bude součástí debaty na Setkání ředitelů MÚZY v lednu 2017.

Dne 24.10.2016 zapsala: A. Mikulová, ověřila: P. Kovalová