22.9.2016 zápis KUR

Zápis z jednání Krajské umělecké rady ZUŠ MS kraje 22. 9. 2016, ZUŠ J. R. Míši Orlová

Přítomni předsedové sekcí a oborů:

I. Rudelová, M. Jurošková-Bezdručová, A. Zupková, D. Hytková, S. Panicová, S. Mareček, P. Štula, M. Maternová, A. Zábranská, D. Řepišťák, P. Hanousek, I. Kubíková

další předsedové okresních UR:

M. Szymik, R. Talpová, V. Fojtíková, K. Vidličková

ředitelé škol pořádajících soutěže v roce 2017:

K. Novák, L. Muroň, A. Mikulová za ekonomický úsek: Z. Čáblíková, E. Sekelová host: B. Zátopková omluveni: J. Sklenářová, K. Bednář, J. Kupčík, J. Zajíček, M. Repperová, D. Schreiber, J. Zubíček, I. Sýkorová.

Jednání KUR zahájila B. Zátopková, která zhodnotila své působení v roli předsedkyně a poděkovala všem za příjemnou spolupráci. Následně jí předal kytičku P. Hanousek, který pak vedl další program a společně s I. Rudelovou informoval o výsledcích jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ v Praze dne 9. 9. (zápis bude rozeslán všem školám A. Chalupským, který byl opětovně potvrzen jako předseda ÚUR). Všichni přítomní pak zvolili novou předsedkyní Krajské umělecké rady A. Zupkovou, která doposud vedla krajskou sekci výtvarného oboru.

Dohodnuté termíny krajských kol soutěží v tomto školním roce i se všemi dalšími informacemi naleznete v přiložené tabulce. Elektronický způsob posílání přihlášek ještě v této době prochází schvalovacím řízením na MŠMT, ale měl by od ledna 2017 fungovat na samostatném portále (zatím si jej můžete prohlédnout na stránkách iZUŠ). Tento program bude obsahovat velmi široký servis v podobě výpočtu věkových i bodových průměrů, tisku diplomů a hlavně přenosu dat do programu Excelence, kam se vkládají všechny soutěžní výsledky jednotlivých žáků. A právě kvůli tomuto systému žákovských portfolií budou přihlášky operovat pouze s rokem narození žáka, čemuž se přizpůsobují i naše soutěžní kategorie tím, že se již nepočítají od 1. září ale od 1. ledna (je to mj. požadavek Úřadu na ochranu osobních údajů).

V průběhu dalšího jednání byly stručně zhodnoceny krajské soutěže, předsedové sekcí vesměs vyjádřili spokojenost s jejich průběhem i dalšími úspěchy postupujících žáků z našeho kraje. Přizvaní ředitelé škol a další předsedové sekcí poskytli informace o chystaných projektech (některé byly doplněny do přiložené tabulky). A důležitá informace na závěr – žádosti o finanční příspěvky z Múzy na plánované přehlídky, semináře či soutěže přijímá od letošního září ředitelka ZUŠ L. Janáčka Havířov A. Mikulová.

Zapsal a vše dobré přeje

P. Hanousek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *