26.10.2010 Zápis z KUR

Krajská umělecká rada Moravskoslezského kraje

ZUŠ E.Runda Slezská Ostrava

26.10.2010

Přítomní:

B.Zátopková, V. Mazurková, P. Hanousek, H.Vyhlídalová, V. Fojtíková, J. Fulneková, J.Sklenářová, A. Schwarzová, S. Mareček, K. Bednář, I. Neuwirthová, A. Zábranská ,           K. Herníková

Omluveni:

 1. Vaňková, J. Kupčík, J.Zajíček, D. Řepišťák, M. Repperová,A. Vyoral, M. Jurošková-Bezručová

Nepřítomni:

D.Schreiber, P. Štůla,

Hosté:

L.Muroň ZUŠ Frýdek-Místek, B. Bräuerová ZUŠ Klimkovice

 

PROGRAM:

 1. DVPP – příprava kurikulární reformy a podíl sdružení MÚZA na vzdělávání pedagogů v MSK
 2. Informace soutěžích 2009/2010
 3. Termíny soutěží 2010/2011
 4. Různé

1.

 • Poděkování paní ředitelce A. Zábranské, že umožnila schůzku KUR na ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava. Všichni přítomní konstatovali, že schůzka v Ostravě vzhledem k dostupnosti z různých částí MSK byla velmi vhodně zvolena a přejí si, aby i další schůzky proběhly v Ostravě.
 • Informace předsedkyně KUR o probíhajících projektech ke kurikulární reformě (pomoc pilotních škol pro tvorbu ŠVP) – http://artprogram.cz/, o fungování stránek MÚZY – muzamsk.cz , které mohou členové okresních a krajských sekcí plně využívat pro svou sekci v určených odkazech.
 • Někteří učitelé a ředitelé se na předsedkyni obrátili s žádostí, zda by mohlo sdružení MÚZA organizovat i odborné semináře, které vyučující navštěvují ve vzdálených místech ČR. Múza, zájmové sdružení právnických osob obdrželo akreditaci MŠMT jako instituce. Jednotlivé odborné semináře se musí akreditovat zvlášť. Předsedkyně požádala jednotlivé předsedy sekcí, aby zjistili, o které semináře mají členové sekcí zájem (lektory,kontakty,náplň semináře) a do konce roku ji písemně informovali. Předsedkyně KUR předloží podklady radě MÚZY.
 • V loňském školním roce proběhl koncert talentovaných žáků na konzervatoři a některé sekce měly přehlídky talentovaných žáků. Paní ředitelka vyslovila požadavek, aby tyto přehlídky byly organizovány přes sdružení MÚZA (v rámci spolupráce). Prosím předsedy, aby do konce listopadu napsali požadavky za svou sekci ( sekce,termín a čas přehlídky,předběžný počet žáků, požadavky) tak, aby paní ředitelka mohla být oslovena začátkem prosince.

2.

 • KH smyčcových nástrojů – p. Sklenářová. Z důvodu absence okresních kol došlo k mnoha nesrovnalostem, ve výkonech byly velké rozdíly. Na přihláškách byly chyby, které se mohly odstranit v okresních kolech. Podmínky na ZUŠ Frýdek-Místech byly vyhovující, poděkování organizátorům.
 • KH dechové nástroje dřevěné – p. Mareček. Byly velké zmatky v přihláškách, které mohli odstranit okresní předsedové. Snahou při krajské soutěži pak bylo nevyřaďovat soutěžící žáky. Proto však nebyli všichni ohodnoceni umístěním. Okresní kola mají sloužit k tomu, aby si zasoutěžilo více žáků a mohli i slabší dosáhnout umístění. V kraji je velká konkurence a proto tam slabé výkony ohodnotit nelze. Jinak proběhlo krajské kolo bez větších problémů a patří poděkování organizátorovi soutěže ZUŠ Karviné paní ředitelce Schwarzové
 • Mazurková – k přihláškám – poslední instance je ředitel školy, který nezná veškeré informace k soutěžím a náročný repertoár, je nutné působit na učitele, aby potřebné informace a správnost zařazení vyhledávali sami.
 • KH dechové nástroje žesťový – p. Bednář. Zařazování do kategorií dělalo mnoha lidem problém. Přestože v krajském kole bylo mnohem méně žáků než v uplynulých letech, také se přikláním ke konání okresních kol i v žesťových nástrojích.
 • LDO p. Fulneková, přečetla v zastoupení hodnotící zprávu. Také bylo mnoho nedostatků v přihláškách i v textech. Tolerance byla proto, že přehlídka se koná jednou za 6 let. Poděkovala za spolupráci ZUŠ Orlová, která soutěže financuje.

3.

 • Předsedkyně KUR informovala o počtech žáků v soutěžích před 3 roky, požádala o zaslání požadavků na počet diplomů. Finanční zajištění soutěží není známo, při přípravě rozpočtu se bude vycházet z loňských financí. Poroty by měly být 5 členné – pokud bude počet porotců 7, může se porotné z tohoto důvodu krátit.

informace předsedů sekcí:

 • Klavírní soutěž – pro náš kraj bylo získáno 12 postupových míst. Okresní kola budou a porota v krajském kole se určí dle financí ( 5 nebo 7 členů)
 • Soutěž akordeon sólo a KH – okresní kola budou probíhat, v krajském kole budou hodnotit 2 poroty.
 • Soutěž kytar – byl dohodnut termín přihlášek s organizátorem – Muroň
 • Soutěž smyčcových nástrojů. Okresní soutěže budou probíhat. Z důvodu nepřítomnosti p. Zubíčka paní Sklenářová zkonzultuje soutěžní podmínky pro spodní smyčce – nevhodné prostory. ( Dne 3.11.2010 – po konzultaci s panem ředitelem bude soutěž probíhat v jednom sále ve dnech 5.-8.4.2011)
 • Předsedkyně KUR sdělila, že míst pro konání soutěží je velmi málo ( pořád stejné školy), finance nedostačují na úhradu cizích prostor. ZUŠ Orlová má problémy s koncertním sálem, ZUŠ Ostrava Poruba krajskou soutěž nemůže uskutečnit a ZUŠ Havířov bude pořádat soutěž ústřední. ZUŠ Karviná bude pořádat krajskou soutěž i přehlídku VO. Musíme zvážit dostupnost pro soutěžící z celého kraje, proto byla pro smyčcovou soutěž vybrána Ostrava.
 • Přehlídka výtvarného oboru se bude konat v Karviné. Poděkování paní ředitelce Schwarzové, že poskytla prostory i vhodný termín.
 • Předsedové soutěžních sekcí oznámí požadavky na diplomy pro okres i kraj.

4.

 • Hanousek informoval o akcích MÚZY – 6.6.2011 Múziáda v Hradci nad Moravicí, III. Koncert učitelů MSK, činnost Kolegia ÚUR ČR , další informace na stránkách www.uur-zuscr.cz Změny v soutěžích budou realizované až stoupí v platnost ŠVP na školách.

Zapsala H. Vyhlídalová, B. Zátopková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *