8.4.2009 – Zápis z porady

zápis

ze schůze sdružení MÚZA

středa dne 8. dubna 2009 v 9.00 hodin

SOŠ prof.Z. Matějčka v Ostravě – Porubě, školní restaurace

( ulice 17. listopadu 1123/70 – na křižovatce směr Opava u VŠB)

účast ředitelů ZUŠ : 33

omluveno: 9

za KÚ MSK Mgr. Dagmar Majerová

Informace o činnosti

1)

Ve spolupráci s EUROSCHOLOU a sdružením MÚZA jsme na MŠMT podali projekt ARTPROGRAM pro vyhlášení globálního grantu – PODPORA ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH A BUDOUCÍCH ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ZUŠ  OP VK v rámci výzvy 1.3.

2)

Ve spolupráci s EUROSCHOLOU a sdružením MÚZA jsme na MSK podali projekt ARTPROGRAM pro vyhlášení globálního grantu –Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském z OP VK v rámci výzvy 1.3.

3

Zpracovali jsme základ projektu OSTRAVA-MĚSTO KULTURY 2015

4)

Připravujeme pro vás již tradiční setkání ředitelů, které by se mělo konat v hotelu Relax ve dnech11.-12. 6.2009 nebo 10.- 12.6. 2009

Návrh programu setkání:

 • právní poradna-pan Dvořák odpovídá na vaše dotazy

 • Jiří Stárek-Seznámení s projektem Pilot ZUŠ A TVORBA ŠVP podle

 • zásad kurikulární reformy (RVP ZUV)

5)

Dne 27.1.2009 jsme navštívily novou náměstkyni pro školství Mgr.Věru Palkovou a informovaly jsme ji o aktuálním dění a předali jsme ji podklady o naší práci a zpracované náměty pro další rozvoj ZUŠ (viz níže)

Vážená paní náměstkyně,

za 8 let činnosti ZUŠ pod zřizovatelem MSK se v oblasti základního uměleckého vzdělávání výrazně zlepšila spolupráce mezi jednotlivými subjekty, krajskou samosprávou, Krajským úřadem , Asociací základních uměleckých škol České republiky, Krajskou uměleckou radou ZUŠ Moravskoslezského kraje i nově vzniklým sdružením základních uměleckých škol MSK – MÚZA.

Dovolujeme si Vás informovat o některých aktivitách našich škol

 • Zástupkyně AZUŠ ČR (cílem je péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice) za Moravskoslezský kraj p. Mgr. Pavla Kovalová aktivně spolupracuje se zřizovatelem při řešení problematických otázek, které se dotýkají ZUŠ v MSK.

 • V MSK při zavádění RVP pro ZUV pracují 3 partnerské školy – ZUŠ E. Marhuly Ostrava-Mar. Hory, ZUŠ Rýmařov a ZUŠ Opava na ul. Solná. Tyto školy připravují pilotní verzi ŠVP pro ZUV.

 • Ředitelé ZUŠ iniciovali vznik zájmového sdružení právnických osob „MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“ , jehož cílem je zlepšení spolupráce mezi jednotlivými školami, zlepšení financování uměleckých škol včetně jejich aktivit , podpora dalšího vzdělávání ředitelů i učitelů, spolupráce na uměleckých aktivitách atd.

.

 • Sdružení MÚZA pořádá např. každoročně krajské přehlídky žáků ZUŠ v zámečku v Hradci nad Moravicí. Přehlídky probíhají v rámci festivalu Beethovenův Hradec.

 • Velmi významná je reprezentace kraje žáky ZUŠ na soutěžích a přehlídkách nejen u nás, ale i v zahraničí. Koncerty , výstavy, festivaly a projekty uměleckých škol jsou nedílnou součástí kulturního života moravskoslezských měst a obcí. Řadu těchto významných akcí pravidelně zaštiťovala a také osobně navštěvovala náměstkyně hejtmana MSK pro školství.

 • Krajská umělecká rada každoročně vyhodnocuje ve spolupráci s MSK nejúspěšnější žáky našich škol – vítěze krajských soutěží a přehlídek, účastníků ústředních kol soutěží ZUŠ. Ocenění žáci dostávají Diplom za reprezentaci našeho kraje a věcný dar.

 • Mezi významné aktivity patří samostatné projekty škol – např. individuální projekt sdružení MÚZA, úspěšný projekt tří ZUŠ realizovaný prostřednictvím Norských fondů, projekty jednotlivých škol atd.

 • Všechny umělecko-pedagogické aktivity našich škol jsou v souladu

s připravovaným RVP ZUV, jehož cíle jsou:

Náměty k dalšímu úspěšnému rozvoji základního uměleckého vzdělávání v Moravskoslezském kraji

1. Dodržování DZ MSK Jedná se především o tyto změny:

 • zápis nových míst poskytovaného vzdělávání – vznik odloučených pracovišť , mimořádné termíny, vznik nových oborů (ŠVP)

 • zvyšování kapacity škol v rámci celkové kapacity kraje

2. Vytvoření finanční rezervy – fondu

Možnost vzniku např. komise, která by řešila přidělení finanční podpory

3.Jednání o příplatcích ředitelů ZUŠ

a) motivační.

b) za vedení

4.Zvýšit finanční prostředky na investice

Děkujeme za dosavadní podporu MSK v oblasti základního uměleckého vzdělávání, věříme, že v ní bude pokračovat i nové vedení kraje a ZUV bude mít nadále své pevné místo

Mgr. Pavla Kovalová – ředitelka Blanka Zátopková – ředitelka

zástupkyně AZUŠ za MSK předsedkyně KUR MSK a MÚZY

ZUŠ E. Marhuly ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *