3.5.2010 – Zápis z porady

Zápis ze schůze sdružení MÚZA – sdružení ZUŠ MSK

sdružení se sídlem : Slezská 1100, 735 14 Orlová

Zápis z členské schůze sdružení konané dne 3.5.2010 na Čeladné

přítomni: 30
omluveni : 18
nepřítomni : 0 členská schůze tedy je usnášeníschopná

1) Na schůzi byla zvolena rada MÚZY pro období 2010 – 2013 ve složení : Blanka Zátopková , Mgr. Pavla Kovalová, PhDr. Jiřina Fulneková, Alice Zábranská, Ladislav Muroň, Mgr. Zdeněk Babinec, Mgr. Petr Hanousek, Mgr. Andrej Vyoral, Mgr. Jiří Taufer Ph.D.

Pro hlasovalo 30 členů, proti 0, zdrželo se z členů 0

2) Na schůzi byla zvolena kontrolní komise MÚZY pro období 2010 – 2013 ve složení : Ing. Leoš Váňa, Mgr.Eduard Turoň, Ivo Lacný,Mgr. Aleš Bína, PhDr.Vladimír Vondráček, Ph.D.

Pro hlasovalo 29 členů, proti 0, zdržel se z členů 1

3) Členská schůze schválila příspěvky za člena sdružení:

pro rok 2010 – 2 000,- Kč pro rok 2011 – 2 500,-

Pro hlasovalo 19 členů, proti 11, zdrželo se z členů 0

zapsala: Zátopková
ověřila: Kovalová

v sídle MÚZY uložena: Presenční listina a volební listy ze dne 3.5.2010

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *