31.1.2007 – Zápis z porady

Zápis ze schůze

 

schůze MÚZY a Krajské umělecké rady MSK

31. ledna 2007 na ZUŠ Ostrava-Poruba

 

přítomní:

13 členů KUR MSK – 7 omluveno

30 ředitelů ZUŠ – 3 omluveni

Mgr. Dagmar Majerová KÚ MSK

MgA. Stanislava Juchelková ČSI

Eva Sekelová – financování okresních a krajských soutěží ZUŠ J.R.Míši 0rlová

1,

Financování soutěží 2007

– seznámení s čerpáním finančních prostředků na soutěže 2006

Porotné pro krajské soutěže ( okresní poroty ne) :

garant soutěže – organizátor je zodpovědný za hladký průběh soutěže ( rozpis tříd na rozehrávání, uvádění samotné soutěže, příprava naladěných nástrojů atd.),rozeslání rozpisu soutěže soutěžícím školám, zaslání výsledkové listiny školám, tvorba katalogu soutěže,vypsání diplomů a ČU, zaslání pověření porotcům / po dohodě s obsahovým garantem soutěže – předsedou krajské PK daného oboru /, uchovává veškerou dokumentaci k soutěžím

návrh odměny – 1 500,- Kč na den

garant soutěže – obsahový je zodpovědný za obsahově i věcně zkontrolované průvodní listy ( přesně dle vyhlášených propozic MŠMT ), navrhuje a oslovuje odborné porotce, zpracovává harmonogram soutěže, zasílá průvodní listy postupujících žáků do ústředního kola, zpracovává písemné zhodnocení průběhu celé soutěže

návrh odměny : 1 500,- Kč na den

předseda poroty – řídí práci poroty, podává závěrečnou písemnou zprávu o umělecké úrovni soutěže

návrh odměny : 1 200,- Kč na den

členové poroty

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

tajemník poroty – zapisuje bodové hodnocení jednotlivých porotců,

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

vypsání diplomů

návrh odměny: 500,- Kč na den

Porotcům bude proplaceno jízdné, stravné. Pokud porotci obdrží stravné, nelze hradit další pohoštění ( chlebíčky, káva)

Cestovné žákům bude vyplaceno POUZE proti platné jízdence hromadného dopravního prostředku ( v žádném případě nelze hradit jízdné osobním autem ) pokud této formy dopravy využijete, doporučujeme využít prostředků SRPŠ.Počítáno 50,- Kč průměr jízdné na žáka.

Náklady škol:

nelze hradit pronájem vlastních sálů a tříd určených k rozehrávání soutěžících žáků,

lze hradit ladění nástrojů, zvýšené náklady na spotřebovanou energii,vodu, zvýšené náklady na úklid ( toaletní papír, hygienické potřeby atd.) tvorba katalogu soutěže ( papír, kopírování)

– diplomy – letošní soutěže ( předány dle požadavků pro soutěže ), krajské soutěže nutný dotisk

– okresní soutěže financování jako v roce 2006 – poskytne se úhrada ladění klavíru a případné pronajatí sálu, jízdné se nehradí – porota ( učitelé ze své školy ) a žáci ( využít vlastní SRPŠ ) – cestovné žáci – krajské soutěže využití svozových autobusů ( jazzové orchestry, LDO) , KH – požadavek zjistit možnosti proplácení jízdného žákům, kteří jsou přivezeni autem

náklady na koncert vítězů – JKO

– termín na JKO domluví p. Hanousek , ocenění žákům + ceny – p. Zátopková s KÚ

organizaci koncertu vítězů zajistí okresy Opava, Bruntál

-začátkem března proběhne v Ostravě schůzka k přesnému rozdělení financí jednotlivým krajským soutěžím ( budou upřesněny počty žáků, možnosti svozových autobusů , poroty)

– p. Eva Sekelová zašle podrobné informace a vzory k soutěžím na všechny školy, případné dotazy telefon ZUŠ 0rlová 596511647, 596513565, kancelar@zus-orlova.cz

 

2.

MÚZA

dle stanov sdružení:

  • Organizační a odborné zajištění uměleckých soutěží pro žáky v Moravskoslezském kraji

  • Prezentace práce základních uměleckých škol různými formami : koncerty, výstavami, společnými festivaly, prezentace nahrávkami CD nebo DVD , propagačními tiskovinami, společnými projekty.

  • Podporováním spolupráce škol a jednotlivých oborů ZUŠ v Moravskoslezském kraji

  • Podílením se na vytváření podmínek pro další vzdělávání ředitelů a učitelů základních uměleckých škol, spoluprací s uměleckými školami, pedagogickými fakultami a dalšími výchovnými institucemi

  • Prosazováním zájmů základních uměleckých škol zvlášť v oblasti vytváření specifických výchovných a vzdělávacích programů, v záležitostech financování uměleckého školství a v otázkách pracovně právních

finanční prostředky MÚZY se budou používat ku prospěchu všech sdružených škol – první akce se připravuje v rámci 46 ročníku Mezinárodní interpretační soutěže a festivalu Beethovenův Hradec – Koncertní přehlídka „Beethoveniáda pro sólisty a komorní soubory ZUŠ MSK“ dne 31. května 2007 – další informace Mgr. Hanousek

 

otevírá se možnost získávat finance z jiných zdrojů :

možnost získat akreditaci pro DVPP na MŠMT ( podklady zpracují jednotliví předsedové odborných sekcí),možnost získat finance z Eurofondů ( p. Kovalová)

výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE – termín 24. a 25. května 2007, Jižní Morava – uskuteční se odborný seminář, proběhne členská schůze MÚZY

veškeré návrhy, nápady a připomínky k činnosti MÚZY prosím zasílejte na e-mail:

blanka.zatopkova@zus-orlova.cz

zapsala: Zátopková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *