25.9.2009 – Zápis z porady

Zápis ze schůze výboru MÚZY a ředitelů ZUŠ dne 25.9.2009 – Malá Morávka

1.

Informace o činnosti MÚZY, Artprogram, noví členové sdružení MÚZA

2.

Informace z ÚUR – úkoly předsedům

3.

Volby do školních,okresních a krajských rad MSK proběhnou do konce kalendářního roku 2009

4.

Okresní a krajské soutěže ZUŠ MSK – předběžné termíny

5.

Nabídka pro školy

KARTOTÉKA PaedDr. Mikáč

6.

Spolupráce s JKGO

ad 1. MÚZA

Výbor MÚZY pracuje ve složení:

 

Předsedkyně :
Blanka Zátopková ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba
Tajemník :
Mgr. Pavla Kovalová – ZUŠ E. Marhuly O- Mar. Hory
Členové výboru :

PhDr. Jiřina Fulneková – ZUŠ Krnov

Alice Zábranská – ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava

Ladislav Muroň – ZUŠ Frýdek-Místek

Mgr. Zdeněk Babinec – ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice

Mgr. Petr Hanousek – ZUŠ Háj ve Slezsku

Mgr. Andrej Vyoral – ZUŠ L. Janáčka Frýdlant nad O.

Mgr. Jiří Taufer Ph.D. – ZUŠ Rýmařov

informace o ARTPROGRAMU naleznete na http://artprogram.cz

Artprogram probíhá dle schváleného harmonogramu, proběhl již 3 seminář ředitelů ZUŠ, začíná školení 15 garantů – expertů na odborné části ŠVP, kteří budou mít za úkol organizovat pro své kolegy ze škol semináře , utvoří také metodické centrum. Budou poskytovat informační servis pro zájemce. Ředitelé škol odevzdali seznamy učitelů, kteří se seminářů budou účastnit.

Noví členové sdružení MÚZA

1.

První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s. Kopřivnice

Zřizovatel: soukromník

Okres: Nový Jičín

2.

Základní umělecká škola duchovní hudby Frýdek-Místek
zřizovatel: Církev
okres: Frýdek-Místek

3.

Základní umělecká škola Viléma Wünsche Šenov, Zámecká 2
zřizovatel: Obec
okres: Ostrava

4.

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Třinec
zřizovatel: Soukromník
okres: Frýdek-Místek

5.

Základní umělecká škola Vratimov, Strmá 9
zřizovatel: Obec
okres: Ostrava

6.

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvková organizace
zřizovatel: Moravskoslezský kraj
okres: Bruntál

Celkem je sdruženo v MÚZE 48 škol z MSK ( nejsou: Opava ul. Solná a SZUŠ v.o.s. Studénka)

ad. 2. Informace z ÚUR

K novému organizačního řádu soutěží a přehlídek ZUŠ:

na posledním jednání ÚUR se hovořilo o tom, že po prázdninách budou vyvěšen OŘ na stránky ÚUR. Nová podoba OŘ je téměř hotová díky pracovnímu setkání Kolegia předsedy ÚUR v srpnu 2009, ale nejprve je potřeba konzultovat text s MŠMT. Je to logické a správné. MŠMT je vyhlašovatelem našich soutěží a přehlídek, nemělo by smysl diskutovat o něčem, co by mohlo být později výrazněji změněno. Předpokládá se, že nový OŘ po této proceduře bude předložen k diskusi na stránky na konci října, tedy cca 5 týdnů před jednáním ÚUR. Bude dostatečně dlouhá pro připomínky.

Soutěže 2009/2010

Soutěže a přehlídky ZUŠ ve školním roce 2009/2010 budou respektovat dosud platný organizační řád

Po zkušenostech z minulých let ukládá předseda ÚUR všem krajským předsedům nástrojových a oborových sekcí, které v tomto školním roce mají své soutěže a přehlídky,aby do 30. 11. 2009 měli sestavené poroty na všech úrovních včetně náhradníků a aby byly stanoveny termíny pro regionální (případně okresní) a krajská kola soutěží a přehlídek. Tyto údaje předejte předsedům krajských uměleckých rad, kteří je zašlou do 5. 12. 2009 předsedovi ÚUR p. Chalupskému.

Předseda ÚUR ukládá rovněž předsedům republikových nástrojových a oborových sekcí, aby do stejného data – tedy do 5. 12. 2009 – zaslali návrhy na sestavení ústředních porot.

V úterý 22. 9. 2009 by měl být spuštěn obnovený Metodický portál RVP na internetových stránkách Výzkumného ústavu pedagogického (www.vuppraha.cz), který se stane pro odbornou i laickou veřejnost novým a významným prostorem pro vzájemné obohacování zkušenostmi a poznatky z oblasti uměleckého vzdělávání, kde mohou publikovat své příspěvky také pedagogové ze ZUŠ. Půjde o odborné příspěvky, které budou v souladu s připravovanou školskou reformu ZUV a budou přinášet poznatky o nových metodách a formách pedagogické práce v jednotlivých oborech. Ve všech krajích jsou osobnosti, které by do tohoto Metodického portálu mohly odbornými články přispívat. Proto Vás prosím, abyste do 15. 10. 2009 zaslali jejich jména a kontaktní údaje (mobil, e-mail), případně kontakt na školu, kde pracují. ( zašlete přímo na e-mail: chalupsky@zus-biskupska.cz ) Vedle autorů článků bude zapotřebí také zajistit odborné recenzenty, Údaje, které zašlete, budou předány Výzkumnému ústavu pedagogickému, který přispěvatele osloví přímo a domluví potřebné náležitosti včetně honoráře. Předseda ÚUR žádá předsedy KUR, aby ve svých krajích dohlédli na realizaci tohoto úkolu.

ad 3.Volby uměleckých rad v MSK :

prosím DODRŽTE STANOVENÉ TERMÍNY !!!

všechny informace zasílejte e-mailem!!

Do 10.10. 2009 zašlou ředitelé škol těmto předsedům okresních uměleckých rad složení UR školy

( jméno příjmení, sekce, adresa školy,telefonický a e-mailový kontakt)

okres Karviná Blanka Zátopková ZUŠ J.R.Míši Orlová

okres Ostrava Věra Mazurková ZUŠ V. Petrželky Ostrava Hrabůvka

okres Bruntál PhDr.Jiřina Fulneková ZUŠ Krnov

okres Opava Mgr. Petr Hanousek

okres Nový Jičín Hana Vyhlídalová

okres Frýdek-Místek Mgr. Věra Fojtíková

předsedové OUR zašlou složení školních uměleckých rad předsedkyni KUR MSK Blanka Zátopkové:

blanka.zatopkova@zus-orlova.cz

Do 10.11. 2009 proběhnou schůzky jednotlivých okresních sekcí s volbou ( nebo potvrzením) okresního předsedy a předsedů jednotlivých sekcí. Zodpovědní jsou stávající předsedové okresních sekcí. Složení okresních uměleckých rad zašlou předsedové předsedkyni KUR Blance Zátopkové)

Do 7.12.2009 proběhnou schůzky jednotlivých krajských sekcí s volbou ( nebo potvrzením) krajských předsedů. Zodpovědní jsou stávající předsedové krajských sekcí. Ti zašlou složení sekce předsedkyni KUR Blance Zátopkové

8.12.2009 proběhne Krajská umělecká rada v 10.00 na ZUŠ J.R.Míši v Orlové ( nové složení KUR, soutěže, návrhy porot krajských a ústředních kol)

Prosím, volte jednotlivé umělecké rady velmi zodpovědně.

Jednotliví předsedové musí být velmi schopni nejen odborně,ale též organizačně. Hlavním úkolem těchto uměleckých rad bude odborné připomínkování dokumentu RVP ZUV a případné jeho aktualizace. Budou koordinovat koncepční spolupráci v oblasti uměleckého vzdělávání, výchovu a vzdělávání učitelů. Péče o soutěže ZUŠ bude pouze jedním z úkolů a zde nás teprve čeká diskuse o nutných změnách a potřebách.

Předsedové okresních a krajských sekcí budou pravidelně informovat o činnosti svých sekcí, probíhajících akcích na stránkách MÚZY:

http://www.zuszb.cz/MUZ.htm

ad. 4. SOUTĚŽE

Okresní kola soutěží pro tento školní rok se NEBUDOU konat . Doporučuje se konat okresní přehlídky.

Je na ředitelích jednotlivých škol, aby odborně a zodpovědně vyslali účastníky do krajských kol soutěží.

Předběžné termíny krajských soutěží ( o přesném termínu vás budeme informovat co nejdříve):

KH s převahou dechových a bicích nástrojů , ZUŠ Ostrava-Poruba, 17.-.19.3 20099

KH s převahou smyčcových nástrojů ,ZUŠ Frýdek-Místek , 7.-.9.4.2009

Jazzové a taneční orchestry , ZUŠ L. Janáčka Havířov, 23.4.2009

Literárně-dramatický obor, ZUŠ Krnov, 27.-.28.4.2009

ad. 5 KARTOTÉKA

PaedDr. Jan Mikáč
poradenské služby ve školství

Pro příští rok kalkuluji cenu pro běžného odběratele na 1500 Kč včetně DPH. Pokud objednáte Kartotéku hromadně pro všechny vaše členy, nabízím slevu 30 % pro rok 2010 i další roky. Pokud objednávku zašlete již nyní, na základě vašeho seznamu všem vašim členům zašlu CD s kompletní Kartotékou ihned a také rozesílání mailových aktualizací začne okamžitě, tedy předplatné bude na 15 měsíců.

Ředitelé škol souhlasili s touto nabídkou. Předsedkyně MÚZY předá tuto informaci panu Mikáčovi a zašle seznam všech škol, které jsou sdružené v MÚZE. Jednotlivé školy si pak budou moci zaslat objednávku s poznámkou, že jsou členy sdružení MÚZA a požadují slevu 30 % pro rok 2010.

ad 6. MÚZA a JKGO

Sdružení MÚZA je v jednání s paní ředitelkou konzervatoře o podmínkách spolupráce s našim sdružením, proto jsou veškeré žádosti na MÚZU o financování akcí nyní bezpředmětné.

zapsala.Zátopková

ověřila: Kovalová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *