24.9.2007 – Zápis z porady KUR

zápis

ze schůze ředitelů sdružených v MÚZE a Krajské umělecké rady Moravskoslezského kraje v pondělí dne 24. září 2007 v 9.00 hodin na ZUŠ V. Petrželky v Ostravě – Hrabůvce

 

Účast:

Členové krajské umělecké rady ( celkem 20 členů)

14 přítomni, 4 omluveni, 2 nepřítomni

Ředitelé sdružení v MÚZE 23 přítomni ,7 omluveni, 10 nepřítomni

hosté: Mgr. Dagmar Majerová KÚ MSK – MgA. Stanislava Juchelková – omluvena

1.

Dopis nám. hejtmana PhDr.J. Wenigerové – poděkování za organizaci okresních a krajských kol všem organizátorům

2.

volby krajských předsedů

PK zpěvp. Alice Zábranská ZUŠ E. Runda Slezská Ostrava

PK dřevěné dechové nástroje – zastupuje nyní pan K. Bednář – ZUŠ Ostrava-Poruba

PK bicí nástroje – Jakub Kupčík ZUŠ E. Marhuly Ostrava Mar. Hory

poděkování za činnost v KUR p. Kovalové a p. Klusové

3.

seznámení s čerpáním finančních prostředků na soutěže 2007, na soutěže 2008 bude znám rozpočet až začátkem února ( krajské) a března ( z MŠMT) – předběžně bylo sděleno, že budou přiděleny finance ve stejné výši jako v roce 2007

4.

návrh termínů konání krajských kol soutěží 2008 – viz tabulka Termíny MSK – soutěže 2008

5.

diplomy – soutěže 2008 – požadavky na okresní kola zašlou B. Zátopkové předsedové OUR a odborní garanti za krajská kola – nutný dotisk dle vašich požadavků, výtvarný obor používá své diplomy ( tradice)

Návrh porotného

garant soutěže – organizátor je zodpovědný za hladký průběh soutěže ( rozpis tříd na rozehrávání, uvádění samotné soutěže, příprava naladěných nástrojů atd.),rozeslání rozpisu soutěže soutěžícím školám, zaslání výsledkové listiny školám, tvorba katalogu soutěže,vypsání diplomů a ČU, zaslání pověření porotcům / po dohodě s obsahovým garantem soutěže – předsedou krajské PK daného oboru /, uchovává veškerou dokumentaci k soutěžím

návrh odměny – 1 500,- Kč na den

garant soutěže – obsahový je zodpovědný za obsahově i věcně zkontrolované průvodní listy ( přesně dle vyhlášených propozic MŠMT ), navrhuje a oslovuje odborné porotce, zpracovává harmonogram soutěže, zasílá průvodní listy postupujících žáků do ústředního kola, zpracovává písemné zhodnocení průběhu celé soutěže

návrh odměny : 1 500,- Kč na den

předseda poroty – řídí práci poroty, podává závěrečnou písemnou zprávu o umělecké úrovni soutěže

návrh odměny : 1 200,- Kč na den

členové poroty

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

tajemník poroty – zapisuje bodové hodnocení jednotlivých porotců,

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

vypsání diplomů

návrh odměny: 1 000,- Kč na den ( změna – dle návrhu organizátorů soutěží)

Porotcům bude proplaceno jízdné, stravné. Pokud porotci obdrží stravné, nelze proplácet další pohoštění

( chlebíčky, káva atd. )

Cestovné žákům bude vyplaceno POUZE proti platné jízdence hromadného dopravního prostředku ( v žádném případě nelze hradit jízdné osobním autem ) pokud této formy dopravy využijete, doporučujeme využít prostředků SRPŠ.Počítáno 50,- Kč průměr jízdné na žáka.

Náklady škol:

nelze hradit pronájem vlastních sálů a tříd určených k rozehrávání soutěžících žáků,

lze hradit ladění nástrojů, zvýšené náklady na spotřebovanou energii,vodu, zvýšené náklady na úklid ( toaletní papír, hygienické potřeby atd.) tvorba katalogu soutěže ( papír, kopírování)

6.

opětovný nesouhlas s neproplacení jízdného žákům při cestě autem na soutěž ( p. Lacný, p. Hanousek)

cestovné žáků – znovu zjistit, jak možno proplit v ceně jízdenky cestu žáků autem na soutěž, vyžadovat písemnou odpověď – zjistí Zátopková, Lacný

7.

ocenění žáků JKO

– termín na JKO domluví Zátopková , ocenění žákům + ceny – Zátopková s KÚ MSK

organizaci koncertu vítězů zajistí okresy Ostrava ( V. Mazurková), Karviná ( Zátopková )

8.

zprávy průběhu soutěží 2006/07 – viz obdržené přílohy

9.

diskuse k problémům

  • uvážlivě hledat složení krajských porot ( zda učitelé ZUŠ nebo ze středních a vysokých škol) – za složení odborné poroty je zodpovědný krajský předseda

  • délka soutěže ( 3 dny) velmi náročné po organizační stránce, neposílat do kraje slabé výkony

  • zda musí být všude okresní kola soutěží, nebo pouze přehlídka s vyhodnocením – to určují jednotlivé okresní sekce

– p. Eva Sekelová během ledna zašle školám, na kterých budou probíhat krajské soutěže, podrobné informace a vzory k soutěžím, případné dotazy telefon ZUŠ 0rlová 596511647, 596513565, kancelar@zus-orlova.cz

MÚZA

1.

informace o čerpání – stav účtu 72 000 Kč,-

návrhy na financování –

  • financovat krajské přehlídky žáků – drobné dárky + pohoštění ( jako na Beethoveniádě )

  • financovat částečně mezinárodní styky škol ( ze sponzorských darů)

  • sestavit společné propagační DVD o základních uměleckých školách v MSK

2.

Schubertiáda

Sdružení MÚZA připravuje pro sólisty, komorní soubory, taneční, dramatické a výtvarné obory Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje přehlídku a výstavu k poctě Franze Schuberta (v roce 2008 uplyne 180. let od jeho úmrtí). Opět vás zveme do romantických prostor Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Program bude součástí festivalu Beethovenův Hradec a uskuteční se v pátek 13. června 2008. Schubert sice nebyl hostem knížat Lichnovských, ale Beethovena velmi obdivoval. Pro nás je zajímavé i to, že oba jeho rodiče pochází ze Slezska.

Obdobně jako při minulé Beethoveniádě bude program rozdělen do několika hodinových bloků podle počtu přihlášených účastníků. Repertoár by měl vycházet ze skladeb F. Schuberta, případně z tvorby autorů raného romantismu. Maximální délka jednoho vystoupení je 10 minut. Celý program bude natočen na CD a každý účastník obdrží pamětní list. Přihlášky se jmény účastníků, pedagogů a repertoárem nebo výtvarné práce zasílejte do konce dubna na adresu ZUŠ Háj ve Slezsku, Nádražní 11, 747 92, e-mail: zus.haj@volny.cz , tel.: 553 773 332. Těšíme se na setkání.

3.

možnost získat akreditaci pro DVPP na MŠMT – podklady zpracuje předsedkyně krajské sekce HN Mgr. Repperová

navrženi lektoři:

O. Gilling – JKO – kytara, J. Kvapil – JKO – flétna ,R. Drgáčová , M. Ptáček – HN – ZUŠ Jeseník, Brno ,J. Bysroň – JKO – příčná flétna, V. Krůček – JKO – housle, L. Svobodová – JKO – klavír, H. Kundrátová – JKO – klavír ,F. Mixa – JKO – EKN, P. Hanousek – JKO ,J. Taufer – EKN – ZUŠ Rýmařov, I.Františák – IPUS OU – klarinet,V. Vondráček – ZUŠ Frenštát. p. Radhoštěm – notační software, TO -H. Malinová – JKO ,J. Lössl – TO Praha LDO L. Richter, J. Byčiště – ZUŠ Č. Těšín

4.

oslovení sponzorů ( možnost zaslat návrhy koho oslovit ) – Zátopková, Kovalová, Mazurková, Fulneková, Hanousek – letáček, dopis, p. Váňa – zpracuje v angličtině

5.

výjezdní zasedání a seminář ředitelů ZUŠ leden 2008 ( návrh : vlastní doprava , ubytování+strava+ seminář – NIDV Ostrava ) – zájemci o účast poslat návratku

 

přílohy:

1. Termíny krajských soutěží ZUŠ v MSK

2. Zprávy krajských předsedů sekcí o průběhu soutěží.

Brožůrku – Sdružení MÚZA, Vnitřní pravidla soutěží v MSK, KONTAKTY na okresní a krajskou UR

 

zpracovala: Blanka Zátopková

1.10.2007

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *