19.9.2008 – Zápis z porady

Zájmové sdružení právnických osob „MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“

zápis

zápis ze schůzky ředitelů škol sdružených v MÚZE

pátek dne 19. září 2008 v 9. 00 hodin – 12.00 hodin – Kroměříž – ( seminář Manažerské dovednosti ředitele ZUŠ a výjezdní porada – celkem 32 ředitelů ZUŠ)

1.

na soutěže 2009 bude znám rozpočet až začátkem února ( krajské) a března ( z MŠMT) – předběžné prostředky jako v minulých letech

2.

návrh termínů konání krajských kol soutěží 2009 – viz Termíny MSK – soutěže 2009

termín a místo taneční přehlídky dodatečně oznámí předseda taneční sekce p. řed. Vyoral

3.

diplomy – soutěže 2009 – požadavky na okresní kola zašlou B. Zátopkové předsedové OUR , počty v krajských kolech – viz Termíny MSK

Návrh porotného

garant soutěže – organizátor je zodpovědný za hladký průběh soutěže ( rozpis tříd na rozehrávání, uvádění samotné soutěže, příprava naladěných nástrojů atd.),rozeslání rozpisu soutěže soutěžícím školám, zaslání výsledkové listiny školám, tvorba katalogu soutěže,vypsání diplomů a ČU, / po dohodě s obsahovým garantem soutěže – předsedou krajské PK daného oboru /, uchovává veškerou dokumentaci k soutěžím

návrh odměny – 1 000,- Kč na den

garant soutěže – obsahový je zodpovědný za obsahově i věcně zkontrolované průvodní listy ( přesně dle vyhlášených propozic MŠMT ), navrhuje a oslovuje odborné porotce |, zpracovává harmonogram soutěže, zasílá průvodní listy postupujících žáků do ústředního kola, zpracovává písemné zhodnocení průběhu celé soutěže

návrh odměny : 1 000,- Kč na den

Předsedové při zpracování harmonogramu musí určit čas před soutěží na podepsání dohod s porotci a vyplacení cestovného – porotci bez vyřízení těchto formalit nemohou pracovat jako porotci

předseda poroty – řídí práci poroty, podává závěrečnou písemnou zprávu o umělecké úrovni soutěže

návrh odměny : 1 200,- Kč na den

členové poroty

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

tajemník poroty – zapisuje bodové hodnocení jednotlivých porotců,

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

vypsání diplomů

návrh odměny: 1 000,- Kč na den

při soutěži pouze ½ dne se porotné krátí

Porotcům bude proplaceno jízdné, stravné. Pokud porotci obdrží stravné, nelze proplácet další pohoštění

( chlebíčky, káva atd. )

Z  financí pravděpodobně nebude možné financovat okresní poroty.

Cestovné žákům bude vyplaceno POUZE proti platné jízdence hromadného dopravního prostředku ( v žádném případě nelze hradit jízdné osobním autem ) pokud této formy dopravy využijete, doporučujeme využít prostředků SRPŠ.

Před 3 lety byly svozové autobusy ( náklady na dopravné podstatně vzrostlo, nelze odhadnout, zda finance budou dostačovat ¨)

Náklady

nelze hradit: – pronájem vlastních sálů a tříd určených k rozehrávání soutěžících žáků,

lze hradit – ladění nástrojů , náklady na kopírování přesně vyčíslené a doložené,

ocenění žáků JKO

– termín na JKO domluví p. Hanousek , ocenění žákům + ceny – Zátopková s KÚ MSK

organizaci koncertu vítězů zajistí okresy Frýdek- Místek a Nový Jičín ( doporučení – kratší program, více hovořit o oceněných žácích a zajistit účast všech oceněných žáků a učitelů.

5.

 • uvážlivě hledat složení krajských porot ( zda učitelé ZUŠ nebo ze středních a vysokých škol) – za složení odborné poroty je zodpovědný krajský předseda – 5 členné poroty

 • délka soutěže ( 2 – 3 dny) velmi náročné po organizační stránce, neposílat do kraje slabé výkony – prosíme pohlídat kvalitu již v okresech

 • v nových průvodních listech je školní a okresní kolo postaveno na stejné úrovni ( dechy, smyčce ) – do budoucna se s okresními soutěžemi pravděpodobně nebude počítat

 • p. Eva Sekelová ( ekonom ZUŠ Orlová) zašle školám, na kterých budou probíhat krajské soutěže, podrobné informace a vzory k soutěžím, případné dotazy t

 • elefon ZUŠ 0rlová 596511647, 596513565, kancelar@zus-orlova.cz

MÚZA

1.

informace o čerpání – stav účtu 142 432  Kč,-

 • organizační – úhrada členských příspěvků

 • změna zástupců škol ve výboru – školy budou zastupovat ředitelé ZUŠ

 • financovat krajské přehlídky žáků – drobné dárky + pohoštění ( Beethoveniáda, Schubertiáda,)

 • Muziáda – ředitelé podpoří tuto přehlídku, která může velmi propagovat naše školy

 • internetové stránky MÚZY – p. řed. Babinec ( zaslat foto ředitele, které obory se u vás vyučují a kontaktní číslo na ředitele školy )

 • návrhy dalších společných akcí – možno zaslat B. Zátopkové

MÚZIÁDA

Sdružení Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza připravuje pro sólisty i komorní hudební soubory (a také pro výtvarné, taneční či dramatické obory) další zámecké setkání v Hradci nad Moravicí. Vystoupení mladých kumštýřů v krásném sále s ideální akustikou a výborným klavírem se uskuteční v úterý 2. června 2009. Touto třetí koncertní přehlídkou a výstavou si tentokrát připomeneme odkaz čtyř významných hudebních osobností, jejichž životní výročí připadá na rok 2009. Při výběru repertoáru se proto zaměřte na skladby G. F. Händela (250 let od úmrtí), J. Haydna (200 let od úmrtí), F. Mendelssohna-Bartholdyho (200 let od narození) a B. Martinů (50 let od úmrtí). Věříme, že zastoupení čtyř hlavních slohů od baroka přes klasicismus a romantismus až po modernu bude inspirovat i žáky a pedagogy nehudebních oborů.

Obdobně jako při Beethoveniádě a Schubertiádě rozdělíme program podle počtu přihlášených do několika bloků. Celý program, který se stane jakýmsi dárkem ke Dni dětí a slavnostně zahájí hudební festival Beethovenův Hradec, opět natočíme na DVD. Výstava bude instalována po dobu konání festivalu (do 13. června) na dekorativních panelech, případně na malířských stojanech. Každý účastník přehlídky rovněž obdrží pamětní list a sladkou odměnu. Přihlášky se jmény účastníků, pedagogů a zvoleným repertoárem zasílejte do konce dubna na adresu ZUŠ Vladislava Vančury, Nádražní 11, 747 92 Háj ve Slezsku, e-mail: zus.haj@volny.cz , tel.: 553 773 332.

zpracovala: Blanka Zátopková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *