12.11.2008 Zápis z porady KUR

Krajská umělecká rada MSK

 

zápis z Krajské umělecké rady dne 12.11.2008

 

 

přítomní dle prezenční listiny:

předsedové okresních uměleckých rad – 6

předsedové krajských sekcí – 10

ředitelé pořádajících škol – 5

 

proběhnou schůzky předsedů okresních předmětových sekcí ( zpěv, klavír, dechové nástroje dřevěné a žesťové, smyčcové a lidové nástroje)

 

Body jednání:

 • informace z jednání ÚUR na MŠMT dne 4.11.2008 ( účast Hanousek, Zátopková) , schéma koncepce uměleckých rad bude muset korespondovat s RVP pro ZUV, výuka dle ŠVP bude zahájena 1.9.2012, určitě i soutěže budou v jiné podobě, otázkou bude fungování okresních ( nově – regionálních uměleckých rad RUR ) , nové dokumenty (Statut ÚUR , Zásady pro činnost uměleckých rad ) budou na www ÚUR – www.uur.zuscr.cz ( p. Lubor Bořek ) nebo přes stránky AZUŠ na odkaz UMĚLECKÉ RADY obsah stránek : dokumenty , členové ústředních a krajských uměleckých rad, soutěže vyhlašované MŠMT , výsledkové listiny atd.

 • je zahájena diskuse o soutěžích ( vaše názory a připomínky budou zjišťovány cestou jednotlivých sekcí – zda zachovat strukturu soutěží, stávající kategorie, stávající předmětovou skladbu, atd.) – Předseda ÚUR pan Chalupský navrhl, aby byla zahájena obecná diskuse o soutěžích a přehlídkách ve všech sekcích ÚUR. Navrhl rozdělit diskusi o soutěžích na 2 základní části:

 

1. Co lze udělat nyní v rámci organizačního řádu soutěží a přehlídek

( = jak zlepšit soutěže)

 • Činnost krajských sekcí – příprava soutěže, porota.

 • Předseda sekce garantem a arbitrem soutěže – mimo porotu

 • Nezveřejňovat bodování

 • Společenská úroveň soutěží – výběr místa a školy

 • Dělení cen – soutěž jako motivace

 • Důsledná příprava schůzek republikových sekcí – včasná příprava, informace e-mailem,efektivita jednání

2. Reorganizace soutěží v souvislosti se zavedením reformy ZUV.

 • Zásadní změny

 • Co s okresními koly?

 • Financování soutěží – diskuse s MŠMT

 • Krajská a ústřední kola

 • Řád soutěží a přehlídek

 •  

 • Nová struktura – vytvořit prostor pro nové soutěže

 • Kde se dá ušetřit, abychom se vešli do rozpočtu

 

Předsedové krajských sekcí mohou zahájit diskusi se členy své sekce.

Připomínky a návrhy k reorganizaci soutěží ZUŠ musí být zaslány do 8.4.2009 předsedovi ÚUR p. Chalupskému.

– viz zápis ÚUR

Pro inspiraci v příloze zasíláme připomínky p. Hanouska ( člen kolegia předsedy ÚUR ZUŠ ČR )

 

 

 • internetová stránka MÚZY: http://zuszb.cz odkaz MÚZA

 • systém zajištění soutěží MŠMT pro školní rok 2008/2009 v MSK

 • veškeré formuláře budou zveřejněny na stránkách MÚZY např. Vnitřní pravidla ZUŠ J.R.Míši pro organizování soutěží 2008/2009, statistická hlášení o počtu žáků atd.

 • rozpočet soutěží bude ve stejné výši jako v minulých letech, informace o rozpočtu soutěží před 3 lety = ( 300 000,- z toho : 94 000,- porotné, 15 006,- cestovné+ diety porotců, 5 126,- zpracování dohod porotců , 80 426,- doprava soutěžících autobusy, 28 000,- nájem sálů, 55 400 ,- diplomy pro okr. a kraj. kola, 22 042,- = kancelářský papír,páska na baletizol, ladění nástrojů okres i kraj , převoz cimbálu, poštovné )

 • kontaktní osoby pro financování soutěží jsou : ekonomka ZUŠ J.R.Míši Orlová Poruba – Eva Sekelová, hospodářka ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba Zdeňka Čablíková – telefon 596 513 565 , e-mail: kancelar@zus-orlova.cz

 • finančně se přednostně pokryjí krajská soutěže, zbytek financí zbude na okresní soutěže – zde počítejte opět s tím, že nebude hrazeno cestovné žáků ( využijte svá občanská sdružení při škole), v okrese nebude hrazeno porotné – ředitelé na základě pověření učitele – porotce hradí formou pracovní cesty)

 • budeme se hledat co nejhospodárnější způsob financování soutěží, přednostně se bude hradit cestovné žáků ( svozové autobusy) a nejekonomičtější způsob pronájmů prostorů

 • diplomy a čestná uznání – předsedové OUR jednotlivých okresů zašlou co nejdříve termíny okresních soutěží, které plánují jednotlivé okresní sekce ( poslat požadavky na diplomy), také ihned nahlásí změny jednotlivých členů sekcí OUR

 • předsedové krajských sekcí do konce prosince nahlásí složení krajských porot

 • koncert vítězů krajských kol – návrh uskutečnit vyhlášení úspěšných účastníků soutěží v Hradci nad Moravicí v rámci Muziády ( návratky předsedům krajských soutěží 2009 ) – akce sdružení MÚZA

 • uskutečnily se schůzky sekcí výše uvedených – předsedové okresních sekcí seznámí s projednávaným programem na okresních schůzkách,

 • smyčcová sekce žádá předsedy okresních sekcí, aby spolu s průvodními listy postupujících kolektivů oznámili , zda postupující orchestr stojí nebo sedí / kolik bude potřebovat židlí ! ) pro organizátora této soutěže

zápis zpracovala B. Zátopková

12.11.2008

Blanka Zátopková

předsedkyně KUR MSK

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *