6.6.2006 – Zápis z porady UR MÚZA

Zájmové sdružení právnických osob „MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje“

zápis ze schůzky

ředitelé ZUŠ

Těrlicko dne 16. června 2006

1.

Z dotazníku na KUR v 0rlové vyplynul zájem ředitelů o tyto semináře:

Ředitel školy a finanční kontrola, Pedagogický pracovník mezi paragrafy , Pracovněprávní předpisy

Škola a Česká školní inspekce, Ekonomika a finanční management v práci ředitele školy –

z těchto témat připravíme program pro další vzdělávání ředitelů.

Další seminář se uskuteční na Jižní Moravě, termín určíme až v září a zašleme předběžnou přihlášku.

Valná hromada AZUŠ se uskuteční 19. a 20. října v Liberci, budeme se snažit najít možnost pro účastníky – ředitele zastupující školy- zajistit vlastní autobus.

2.

ÚUR – připomínky a výhrady k rozvojovému programu MŠMT – Praha 31. 5. 2006 – účast Zátopková

stanovisko našeho KUR MSK – velmi negativní

Rozvojový program je účinný od 25. dubna 2006 a týká se všech soutěží ( ve Věstníku A, B, C ) tedy nejen uměleckých, sportovních ale i vědomostních, připomínkování je již zbytečné , jednání se účastnili p. ing. Bartoňová odbor 51 MŠMT ČR, řed. PaedDr. Tichá – odbor 22, ing. Froulík – tvůrce programu – odbor 51 MŠMT ČR

ing. Bartoňová úvodem sdělila, že rozvojový program projednávali s úředníky KÚ – vyzvali je k připomínkám, rozvojový program vychází ze školského zákona a usnesení vlády, má přinést více financí a zprůhlednit tok peněz

ing. Froulík ujistil přítomné , že všechny kraje požádali o dotace na okresní a krajská kola ( dokonce ve vyšších finančních požadavcích než loni ) – nemůže se tedy stát, že peníze na soutěže v některém kraji v příštím roce nebudou ( kraje si určují. kterým soutěžím a jak velký finanční obnos přidělí). okresní kola budou příští rok probíhat stejným způsobem, Ústřední kola soutěží

– projekt musí zpracovat pořadatelská škola do 15.5. – finance dle projektu obdrží do výše 70 % – zbývající se musí financovat z jiných zdrojů . Schvalovat bude 7 členná komise na MŠMT – je nebezpečí, že soutěž nemusí být schválena ( např. při formálním pochybení !) Jednotlivé školy, které pořádají ústřední kola v příštím roce již projekty předkládají ( např. komorní hra ZUŠ Vysoké Mýto )

seznámení s čerpáním financí ústředních soutěží – za KUR MSK požádat předsedu ÚUR pana Kohouta o sdělení podrobného finančního čerpání ústředních soutěží: pěvecké, dechové, lidové nástroje, orchestry i taneční obor.

soutěže 06/07 :komorní hra – smyčcová ( p. Vaňková ),komorní hra dechová ( p. Kovalová ) dechové orchestry( p. Čaňo ),taneční a jazzové orchestry( p. Čaňo ) ,literárně-dramatický obor ( p. Kovaříková )

krajští předsedové sekcí navrhnou místo konání soutěží – místo schválí až krajská umělecká rada

( říjen 2006) ,

3.

MÚZA – občanské sdružení ZUŠ MSK

vzor přihlášky – v příloze

navržený finanční příspěvek 2 000,- za školní rok ( bude za 2007 ) – výši příspěvku bude schvalovat až členská schůze sdružení.

Vytvoří se pracovní skupiny, které budou např. zpracovávat žádosti na dotace, granty atd.

zapsala: Zátopková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *